Het Stenen Archief - Only completed research

[55952]

(178)351409
5
Israëls
Rebekka Mozes
Reizche d.v. Moshe
van der Klei
Calmer van der Klei
Mozes Sanders Israëls & Rachel Levies de Vries
07-08-1837
6 Av 5597
Grijpskerk
01-11-1902
1 Cheshvan 5663
Sappemeer
Appingedam
Wedw. C. van
der Klei
פ"נ
אשה חשובה
רייזכא בת משה
ושם אמה רחל
אשת קלונימוס
בן יהודה
מתה ביום שבת
קדש ב דר"ח
חשון תרס"ג לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Hier Rust
Een belangrijke vrouw
Reizche dochter van Moshe
En de naam van haar moeder was Rachel
De vrouw van Kalonimus
Zoon van Yehuda
Overleed op de  dag van de 
Heilige Shabbath de tweede dag van Rosh Chodesh (de nieuwemaandag van) 
Cheshvan 5663

T N Ts B H 

Bron: Burgerlijke Stand - Geboorte
Gemeente: Grijpskerk
Datum van aangifte: 07-08-1837
Aktenr: 59
Kind: Rebekka
Geslacht: V
Datum van geboorte: 07-08-1837
Plaats van geboorte: Pieterzijl, huisnr. 108
Vader: Mozes Sanders Israëls, vleeschhouwer te Pieterzijl onder Visvliet 
Leeftijd: 33 jaar
Moeder: Rachel Levies de Vries, huishoudster
Leeftijd: 27 jaar
Uur van geboorte: des morgens om negen uur

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Sappemeer
Datum van aangifte: 01-11-1902
Aktenr: 114
Overledene: Rebekka Israëls
Leeftijd: 65 jaar
Datum van overlijden: 01-11-1902
Plaats van overlijden: Sappemeer
Geboorteplaats: Pieterzijl, gem. Grijpskerk
Woonplaats: Sappemeer
Vader: Mozes Sanders Israëls, overleden
Moeder: Rachel Levie de Vries, overleden
Weduwe van Calmer van der Kleij
Uur van overlijden: des voormiddags te zeven uur

Zij was echtgenote van (178)351318, moeder van (178)351707, en dochter van [Grijpskerk] (69)17 en [Grijpskerk] (69)09.

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Grijpskerk
Datum: 09-04-1860
Aktenr: 2
Bruidegom: Calmer van der Kleij, vleeschhouwer
Leeftijd: 29 jaar
Geboorteplaats: Appingedam
Woonplaats: Appingedam
Bruid: Rebekka Israëls, koopvrouw
Leeftijd: 22 jaar
Geboorteplaats: Pieterzijl (gem. Grijpskerk)
Woonplaats: Visvliet
Vader bruidegom: Ezechiel Hartogs van der Klei, vleeschhouwer te Appingedam
Moeder bruidegom: Fia Michels Cohen, overleden
Vader bruid: Mozes Sanders Israëls, vleeschhouwer te Visvliet
Moeder bruid: Rachel Levie de Vries, wonende te Visvliet

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbcore/7366.shtml
Het echtpaar had zes kinderen die allen in Appingedam zijn geboren: een doodgeboren zoontje, Via Vogelina, Mozes, Rachel, Ezechiel en Alexander. 
Ezechiel van der Klei heeft maar een paar maanden geleefd en Rachel is nog geen vijf jaar geworden. 

Mozes van der Klei, die met Frouke Gudema was getrouwd, is op 20-12-1937 in Appingedam overleden. 
Hun kinderen Rebekka en Calmer zijn beiden in Auschwitz vermoord.

Via Vogelina van der Klei was met Samuel de Vries getrouwd. Hun vier kinderen zijn allen in de Shoah omgekomen: 
Lazarus, Maurits en Meijer de Vries in Auschwitz, Calmer de Vries in Midden-Europa en Louis de Vries in Dachau.

Alexander van der Klei was met Clara Vleeschhouwer getrouwd. Twee van hun vier kinderen zijn in Sobibor vermoord: Rosa en Nia Alida van der Klei.

Rebekka's zuster, Kaatje Benninga-Israëls, is op 30-01-1854 in Grijpskerk geboren en is op 3-03-1943 in Sobibor vermoord. Van haar zes kinderen zijn drie in Auschwitz: Lea, Simon en Mozes Benninga. Haar zoon Noach Benninga is in Mauthausen vermoord.

Verdere bijzonderheden:
Bron: De Joodse Begraafplaatsen in de Provincie Groningen van Han Lettinck, p.44 over de begraafplaats in Grijpskerk, waar de ouders van Rebekka zijn begraven:
"Meer dan de helft van de doden op deze begraafplaats behoort tot de familie Israëls of is eraan gepantenteerd.
Rachel Levies de Vries (1809-1881) is hier de eerst begraven persoon. Ze was de dochter van een slager uit Winsum. Haar vader was daar in de jaren 1830 kerkbestuurder. Rachel trouwde in 1837 met Mozes Sanders Israëls (1804-1894). Ook hij ligt op de begraafplaats in Grijpskerk. Mozes was de zoon van een slager en een koopvrouw. Hij werd in Hoogezand geboren.
Het jonge stel vestigde zich na de bruiloft te Pieterzijl, waar Mozes een slagerij begon. Omstreeks 1850 verhuisden ze naar Visvliet. Al die tijd betaalde de familie een behoorlijke bijdrage aan de kille Leek, hetgeen op goede zaken wijst. Toen de Joodse gemeente Grijpskerk in 1869 werd opgericht was dat voor de familie Israëls prettig. Ze woonden nu slechts een kwartier van de synagoge af en hoefden op sabbat niet langer einden te lopen."
2021/06/05
bnnch