Het Stenen Archief - Only completed research

[55955]

(178)351412
5
Jonge, de
Hendel Noachs
Hindele d.v. Noach (verm.)
van der Klei
Marcus van der Klei
Noach Siemons de Jonge & Rachel Sikkels
27-12-1828
22 Tevet 5589 (zie opm.)
Beerta
06-01-1907
20 Tevet 5667
Appingedam
Appingedam
Geen Nederlandse tekst

JD APP is waarschijnlijk de naam van de maker van de steen in Appingedam.
פ"נ
האשה
הינדלא
הנולדת
מן רייכלא
מתה כ טבת 
תרס"ז לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Hier Rust
Een vrouw
Hindele
Die geboren werd
uit Reichele
Overleden 20 Tevet 
5667

T N TS B H 
De steen geeft alleen haar matroniem, niet haar vaders naam.
Bron: Burgerlijke Stand - Geboorte
Gemeente: Beerta
Datum van aangifte: 30-12-1828
Aktenr: 77
Kind: Hendel
Geslacht: V
Datum van geboorte: 27-12-1828
Plaats van geboorte: Beerta, huisnr. 77
Vader: Noach Siemons de Jonge, vleeschhouwer in Beerta
Leeftijd: 36 jaar
Moeder: Rachel Sikkels
Uur van geboorte: Zaterdag des avonds te acht uur

Aangezien de geboorte na zonsondergang plaatsvond, wordt deze volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend.

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 08-01-1907
Aktenr: 3
Overledene: Hendeltje de Jong, ook genaamd de Jonge
Geslacht: V
Leeftijd: 78 jaar
Datum van overlijden: 06-01-1907
Plaats van overlijden: Appingedam
Geboorteplaats: Beerta
Vader: Noach de Jong, overleden
Moeder: Rachel Sikkels, overleden
Weduwe van Marcus van der Klei
Uur van overlijden: des namiddags te vijf uur


Zij was echtgenote van (178)351305, en moeder van (178)351623 en (178)351625.

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Beerta
Datum: 03-06-1857
Aktenr: 20
Bruidegom: Marcus van der Kleij, vleeschhouwer
Leeftijd: 34 jaar
Geboorteplaats: Appingedam
Woonplaats: Appingedam
Bruid: Hendel de Jonge
Leeftijd: 28 jaar
Geboorteplaats: Beerta
Woonplaats: Beerta
Vader van de bruidegom: Ezechiel Hartogs van der Kleij, vleeschhouwer te Appingedam
Moeder van de bruidegom: Fia Michiels Cohen, geboren te Appingedam, zijnde onechte zoon der moeder doch door den vader erkend.
Vader van de bruid: Noach Siemons de Jonge, vleeschhouwer, wonende en geboren te Beerta
Moeder van de bruid: Rachel Sikkels, wonende en geboren te Beerta

Markus en Hendel hadden zes kinderen die allen in Appingedam zijn geboren: https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbcore/12061.shtml

Verdere bijzonderheden:
Bron: De Joodse Gemeenschap in Winschoten en Omgeving 1683-1964 van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck
p. 95 Dit stukje heeft betrekking op "degenen die in de negentiende eeuw veel kerkgeld opbrachten".
"Noach Simons de Jonge, een slager die in 1817 naar Beerta vertrok en daar de Joden als sjochet ten dienste stond, betaalde hetzelfde bedrag [f 20,80] aan kerkgeld. Zijn broer Levie Simons de Jonge was de hiervoor ter sprake gekomen ongehuwde kerkbestuurder. Ze waren beiden afstammelingen van dezelfde familie De Jonge die al in de achttiende eeuw in Winschoten woonde. In 1851 werd Noach negenenvijftig jaar oud."
p. 145 "Buiten de officiële loterijen om organiseerden particulieren nogal eens een loterijtje waarbijde prijzen uit allerhande goederen bestonden."
"Noach Simons de Jonge, een slager uit Beerta, zette zo'n loterijtje op en vroeg daarvoor permissie aan de gemeente. Hij kocht in 1844 een vette os, waarvan hij de beste stukken wilde verloten. Liet hij het dier ritueel slachten en wilde hij op deze manier van de voor de Joden ongeoorloofde achterdelen afkomen?"
"De Jonge dacht tachtig loten voor een gulden het stuk te verkopen. Daarop zouden dertig prijzen en vijftig nieten vallen. Tot in detail maakte hij de gemeente duidelijk hoe de trekking bij hem thuis zo verlopen: eerst deed hij een greep in een bus met nummers, en dan één uit een andere bus waarin papiertjes zaten waarop de prijzen geschreven stonden."

2021/06/18
bnnch