Het Stenen Archief - Only completed research

[5596]

(86)18
5
Norden
Lena
Lea d.v.Avraham
van Gelderen
Levij Isaac van Gelderen
Abraham Israel Norden & Sara Juliart
20-9-1830
3 Tishri 5591
Delft
11-6-1908
12 Sivan 5668
Delft
Maassluis
12-6-1908//13 Sivan 5668
HIER RUST LENA VAN GELDEREN- NORDEN OVERL. TE DELFT 12 SIEWAN / 11 JUNI 5668
פ"ט אשה חשובה ויקרה מ' לאה בת ר' אברהם ז"ל אלמנת כ' לוי יצחק פאן געלדעראן ז"ל מתה ביום ה' י"ב סיון ונקברה יום ו' עש"ק נשא שנת תרס"ח לפ"ק ת נ צ ב ה
Hier rust Een belangrijke en dierbare vrouw Mevrouw Lea dochter van de heer Avraham, zijn nagedachtenis zij tot zegen, Weduwe van de geeerde Levie Yitschak van Gelderen, zijn nagedachtenis zij tot zegen, Zij is gestorven op donderdag 12 Sivan en werd begraven op de vooravond van de Heilige Shabbat Nasso (1) (vrijdag) van het jaar 5668 T.N.Ts.B.H.
(1) Het Tora-gedeelte voor de 35ste Shabbat na het Loofhuttenfeest, Numeri 4:21 - 7:89. Overleden: donderdag 12 Sivan 5668 = 11 juni 1908. Begraven: vrijdag 13 Sivan 5688 = 12 juni 1908.
Lena Norden is op 5-12-1866 te Delft gehuwd met Isaac van Gelderen
Zij was de echtgenote (in tweede huwelijk van hem) van (86)15.
2009/10/28