Het Stenen Archief - Only completed research

[55960]

(178)351417
5
Frank
Saarlena(Saarlina)
Seerche d.v. Naphatali
van der Klei
Michiel van der Klei
Hartog Izaak Frank & Saartje Hartog Kaneel
26-04-1835
27 Nissan 5595(zie opm.)
Veendam
11-04-1910
2 Nissan 5670
Appingedam
Appingedam
SAARLINA V.D. KLEI
GEB: FRANK.
Hoewel haar naam op de steen wordt vermeld als Saarlina, wordt ze in haar geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes Saarlena genoemd. Op de geboorteakte van een van haar kinderen wordt ze Serlina genoemd.
פ"ט
אשה חשובה
וצנועה
מרת שערכא בת 
ר נפתלי נולדה
כ"ז ניסן תקצ"ו לפ"ק
ומתה ב ניסן תר"ע

ת נ צ ב ה 

שנת הלידה אינה נכונה וצ"ל תקצ"ה
Hier is geborgen
Een belangrijke en bescheiden vrouw
Mevr. Seerche dochter van
de heer Naftalie, geboren op
27 Nissan 5596
En overleden op 2 Nissan 5670

T N TS B H 
Op de steen is haar geboortejaar gegeven als 5596, hetgeen moet zijn 5595.
Bron: Burgerlijke Stand - Geboorte
Gemeente: Veendam
Datum van aangifte: 27-04-1835
Aktenr: 61
Kind: Saarlena
Geslacht: V
Datum van geboorte:26-04-1835
Geboorteplaats: Oostendiep 52, Veendam
Vader: Hartog Izak Frank, koopman te Veendam
Leeftijd: 35 jaar
Moeder: Saartje Hartog Kaneel
Uur van geboorte: des morgens te negen uren

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 12-04-1910
Aktenr: 27
Overledene: Saarlena Frank
Leeftijd: 74
Datum van Overlijden: 11-04-1910
Plaats van overlijden: Appingedam
Geboorteplaats: Veendam
Vader: Hartog Izaak Frank, overleden
Moeder: Saartje Hartog Kaneel, overleden
Weduwe van Michiel van der Klei
Uur van overlijden: namiddags te half zes uur
Zij was echtgenote van (178)351314

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeeente: Veendam
Datum: 21-09-1872
Aktenr: 54
Bruidegom: Michiel van der Klei, veehandelaar
Leeftijd: 50 jaar
Geboorteplaats: Appingedam
Woonplaats: Appingedam
Bruid: Saarlena Frank
Leeftijd: 37 jaar
Geboorteplaats: Veendam
Woonplaats: Veendam
Vader bruidegom: Sikke Hartog van der Klei, overleden
Moeder bruidegom: Fogeltje Michiels Cohen, overleden
Vader bruid: Hartog Izaak Frank, koopman
Moeder bruid: Saartje Hartog Kaneel
Nadere bijzonderheden: Michiel van der Klei was weduwnaar van Mindeltje Hijmans Israël, en "natuurlijke erkende meerderjarige zoon van Sikke Hartog van der Klei"

Haar eerste kindje, een levenloos zoontje, is geboren op 23-07-1873 in Appingedam. 

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/156520/saartje-berlijn-van-der-klei
Haar dochter Saartje Berlijn-van der Klei die op 27-021877 in Appingedam is geboren, is op 14-09-1942 in Auschwitz vermoord.

Haar zoontje Herman die op 26-10-1878 in Appingedam is geboren, is daar op 11-09-1879 overleden.
2021/06/18
bnnch