Het Stenen Archief - Only completed research

[55963]

(178)351419
5
Post
Hester
Hester d.v. Yitschak
ter Berg
Asser Lazarus ter Berg
Izaak Samuels Post & Maria Hessels Nieweg
04-04-1834
24 Adar II 5594
Appingedam
15-02-1911
17 Shevat 5671
Appingedam
Appingedam
HESTER POST
ECHTGENOOTE VAN
A. TER BERG.
פ"ט
האשה היקרה מ
הסתר בת יצחק ושם
אמה מרים נולדה כד
אדר שני תקצ"ד לפ"ק
ונפטרה י"ז שבט תרע"א
לפ"ק


ת נ צ ב ה  
Hier is geborgen
De dierbare vrouw mevr.
Hester dochter van Yitschak en de naam van
Haar moeder  was Miriam, geboeren op de 24ste
Adar II 5594
En overleed 17 Shevat 5671

T N Ts B H 

Opgemerkt wordt, dat de schrijfwijze van haar Hebreeuwse naam Esther, als Hester in de tekst van de steen (en dus ook in haar patroniem) een unicum is of althans uiterst ongebruikelijk.
Bron: Burgerlijke Stand - Geboorte
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 06-04-1834
Aktenr: 29
Kind: Hester
Geslacht: V
Datum van geboorte: 04-04-1834
Geboorteplaats: Appingedam, eerste wijk, nr. 47
Vader: Izaak Samuels Post, vleeschhouwer te Appingedam
Leeftijd: 33
Moeder: Maria Hessels Nieweg
Leeftijd: 27
Uur van geboorte: vrijdag des voormiddags om negen uur

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 16-02-1911
Aktenr: 14
Overledene: Hester Post
Leeftijd: 76
Datum van overlijden: 15-02-1911
Plaats van overlijden: Appingedam
Geboorteplaasts: Appingedam
Vader:  Izaak Samuels Post, overleden
Moeder: Maria Hessels Nieweg, overleden
Echtgenoot: Asscher Lazarus ter Berg
Uur van overlijden: des namiddags te half zes
Zij is een dochter van (178)350807 en (178)351202, zus van (178)351307 en schoonzus van (178)351612

Een foto van de steen (no. 39) van haar echtgenoot Asscher ter Berg staat in Joden in Oost-Groningen (Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Groningen, p. 250). 
Volgens de vertaling van de steen op p. 251 is hij "op de 9e dag van Adar van het jaar 693 (7 maart 1933)" overleden.

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Appingedam
Datum: 03-10-1883
Bruidegom: Asscher Lazarus ter Berg, koopman
comparant in dienst bij het Regiment Infanterie
Leeftijd: 31
Geboorteplaats: Tjamsweer
Woonplaats: Appingedam
Bruid: Hester Post
Leeftijd: 49 jaar
Geboorteplaats: Appingedam
Woonplaats: Appingedam
Vader bruidegom: Simon Hartogs ter Berg, overleden
Moeder bruidegom: Sara Asschers Odewald, wonende te Appingedam
Vader bruid: Izaak Samuels Post, overleden
Moeder bruid: Maria Hessels Nieweg, overleden
2021/06/07
bnnch