Het Stenen Archief - Only completed research

[56034]

(150)007.jpg
3
Spanjaard
Salomon Jacob
Shalom z.v. Ya'akov
Sara David van Gelder
Jacob Spanjaard & Dorothea Simons
13-12-1783
18 Kislev 5544
Bodendorf Duitsland
22-04-1861
12 Iyar 5621
Borne
Borne
Hier rust het Stoffelijk Overblijfsel
Van den Weledele Heer
Salomon Jacob Spanjaard
Geb.18 Dec 1783 overl.22 April 1861
Betr. de geboortedatum zie opm. onder  Ned. opmerkingen Hebr.tekst.
יביא שלום וישוב אל אדמתו
בשנת היובל לחתנתו והנהגת עדתו
איש אמונה וירא אל מנעוריו
במסדר וקנין הרועים עניניו
להכין בית הכנסת שם עיניו
גם בית הקברות נקבר הלום
תמך דלים יקרים לו כיהלם
לאשתו צבי וצפירת תפארה
לזרעי משפחתו אבן יקרה
הקימו לזכרונו ברית שלום
כ"ה שלום בן כ"ה יעקב שפאניארד
נולד י"ח כסלו תקמ"ד ונפטר י"ב איר תרכ""א

ת נ צ ב ה 
Hij bracht  vrede en keerde terug naar zijn aarde(tot zijn stof)
In het jubeljaar (50 jaar) van zijn huwelijk en het leiderschap van zijn
gemeente
Een man van geloof en Godsvrezend vanaf zijn jeugd
Hij hield zich bezig met het verzorgen en met de eigendommen van
die hij hoedde
Het oprichten van de sjoel had zijn aandacht
Als ook de begraafplaats alwaar hij begraven werd
Hij ondersteunde de armen die hem dierbaar waren als een diamant
Een heerlijkheid en pracht voor zijn vrouw
Voor de nakomelingen van zijn familie een edelsteen
Ter zijner herinnering richtten zij een "Verbond der Vrede" (Briet Sjalom) 
op
Deze is Shalom zoon van de ge'eerde heer Ya'akov Spanjaard
Geboren op 18 Kislev 5544 (*) en overleed 12 Iyar 5621

T N Ts B H 
(*)-Dit is de datum zoals in zijn biografie in Wikipedia is aangegeven maar is niet de datum opgegeven op de steen, welke is 18 Dec 1783 in de Nederlandse tekst en of 12 of 10 Kislev 5544 in de Hebreeuwse tekst, correponderend aan 5 december 1783 of 7 december 1783 respectievelijk.
Dus ook onderling zijn de geboortedata op de steen niet identiek.

De bovenspreuk verwijst naar zijn Hebr.naam Shalom als ook de regel
Ter zijner herinnering richtten zij een "Verbond der Vrede" (Briet Sjalom) op.

Berith Salom is een van de oudste en grootste familieverenigingen in Nederland. -https://www.berithsalom.nl/news.php 


[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #32 Borne 22-04-1861
uur van overlijden 1 uur voormiddags
Hij was de echtgenoot van (150)008
Hij was de vader van (150)014,(150)021 en (150)057.
Hij was de vader van Elburg (104)068

[Bron:-Noordelijke Data Base-Akevoth]
Datum huwelijk:- 10-08-1811 Borne

Biografische details:-
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salomon_Jacob_Spanjaard

zijn OT was te Borne op 30 Lentemaand 1811: 'word op heden door Salomon Jacob en Sara David op zegel van ??? verzogt om in ondertrouw te mogen worden opgenomen en gelijk geschied bij deezen'

Hij had nog een zoontje dsat 2 dagen leefde:-
 Simon Spanjaard wordt geboren op 11 Mei 1812 en overlijdt op 13 Mei 1812. 
2020/05/06
bnnch