Het Stenen Archief - Only completed research

[56036]

(150)009
4
Lievendag
Jozef
Dina Geziena van Gelder
Hartog Salomon Lievendag & Feija Sophia Salomon
09-07-1777
4 Tamoez 5537
Hengelo(OV)
05-09-1863
21 Eloel 5623
Zenderen
Borne
Er is geen Nederlandse tekst
וילך יוסף אחר אחיו
איש ישר הלך בתמו
פ"ט
עד זיקנה ועד שיבה סבל
וכלכל את ביתו בכבוד
וכאשר הגיע עד פ"ה
וימת יוסף ליווענדאך
בשיבה טובה ביום כ"ב 
לחודש אלול שנת
להיטבך באחריתך
לפ"ק

ת נ צ ב ה 
En Joseef ging achter zijn broeders aan(1)
Een rechtschapen man, die wandelde in zijn ingetogenheid 
Hier is geborgen
Tot ouderdom en tot grijsheid droeg hij(3)
En voorzag in de behoeften van zijn huis in ere,
En toen hij tot zijn 85ste gekomen was,(4)
stierf Joseef Lievendag
In goede ouderdom op de 22e van de maand Eloel (5) in het jaar
" opdat Hij u ten laatste weldeed" (5623) (2)
(1)-De bovenspreuk is Genesis 37:17
(2)-De spreuk die de cijferwaarde van het overlijdensjaar bevat is uit
Deuteronomium 8:16
De ge'accentueerde letters geven de cijferwaarde 623, het jaar van overlijden (5623).
Vertaling :-de Statenbijbel 
(3)-De spreuk boven de tekst is gebaseerd op Jesaja 46:4-deze is volledig en niet ingekort (vertaling:-Statenbijbel):-En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen.
(alternatief kan "dragen" ook vertaald worden als "lijden").

(4)-Zijn leeftijd bij overlijden was 85, in het Hebreeuws pee-hee.
Deze letters geven ook het woord "hier".De tekst kan daarom ook opgevat worden alsof er staat:- "en toen hij tot hier kwam, overleed Joseef...."
(De overlijdensakte geeft 84 jaar, maar dat is verm.onjuist)

 (5)-Volgens het uur van overlijden op  05-09-1863 (21 Eloel 5623) (5 uur namiddag) is het niet aannemelijk dat in dit jaargetijde dit na zonsondergang was.De Hebr. dag van overlijden op de steen-22 Eloel- is daarom vermoedelijk onjuist en moet dit dan zijn 21 Eloel.


Geboortegegevens vlg. de huw.bijlagen.
Het geboortejaar (1778) zoals vermeld in het:- 
Geslachtsregister I van Gelder-Borne
zich bevindende in de Rosenthaliana-Amsterdamse Universiteits Bibliotheek
Opgesteld door H.M.CORWIN
is onjuist
[Bron:-Family Research]
Overlijden:-
Akte #54 Borne 07-09-1863
uur van overlijden 5 uur namiddagZie voor verdere referentie stamboom Mogendorff bij Akevoth-gezinspagina
JOSEPH HERTOG LIEVENDAG, birth 09 Jul 1777 HENGELO(OV), 
Married 23 Mar 1820 BORNE to:
BERENDINE DAVID VAN GELDER, alias: DINA DAVID VAN GELDER


Hij was de vader van (150)040,(150)044,(150)047,(150)084 en  (150)055
Hij was de echtgenoot van (150)032
 


2019/06/10
bnnch