Het Stenen Archief - Only completed research

[56037]

(150)013.jpg
3
Jong,de
Carolina
Knendele z.v. Joseef
Spanjaard
Nathan Salomon Spanjaard
Joseph David de Jong & Grietjen Cohen
05-01-1827
6 Tevet 5587
Apeldoorn
14-04-1869
3 Iyar 5629
Borne
Borne
Hier Rust
Carolina Spanjaard-De Jong
Geboren 5 Januari 1826 (*) overleden 14 April 1869
Haar leven was kort, haar deugden waren groot.
Een geurige roos, ontbladerd door de dood.


(*)-Dit jaar is fout en moet zijn 1827.Zie ook opmerking over de Joodse geboortedatum welke eveneens foutief is.
אשה צנועה ונעימה כל כבודה בת מלך פנימה
עקרת הבית יראת אלהים מחוננת דלים ואביונים
ובאו ציריה וחבליה ומתה בלדתה במבחר שנותיה
לעצבון בעלה ויוחל כי דרכי נועם היו כל דרכיה
ה"ה
קנענדלא בת כ"ה יוסף דע יונג אשת כ"ה נתן
שפאניאארד
נולדה כ"ו טבת תקפ"ו ונפטרה יום ד ג אייר תרכ"ט לפ"ק 

ת נ צ ב ה 
 
ויחול
פירוש
 ויוח"ל = ויוצאי חלציה
Een bescheiden en aangename vrouw, 
Haar eer was in haar innerlijke waarde, als een koningsdochter,(***)
Een huisvrouw, Godsvrezend en goed voor de armen en nooddruftigen,
Haar wee'en en pijnen overvielen haar en zij stierf al  barende in haar beste jaren,
Tot droefheid van haar echtgenoot en haar nakroost (*) , want al haar wegen waren wegen van lieflijkheid 
Deze is
Knendele dochter van de ge'eerde heer Joseef de Jong de vrouw van de ge'eerde heer Nathan
Spanjaard
Geboren 26 Tevet 5586 (**) en overleden op woensdag 3 Iyar 5629

T N Ts B H 
(*)-In het Hebreeuws letterlijk een afkorting van "die haar lendenen verlieten"-zie hiervoor verder Secund.resultaten genealogisch onderzoek.
(**)-Het geboortejaar is zowel burgerlijk als vlg. de Joodse datum verkeerd-resp. 1826 ipv 1827 en 5586 ipv 5587.
De foutieve burgerlijke datum-5 Januari 1826- volgend werd ook de gehele Joodse geboortedatum onjuist vastgesteld-26 Tevet 5586 ipv
6 Tevet 5587 (= 5 Januari 1827).
(***)-Zie hiervoor (150)020-opm.(1)

[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #8 Apeldoorn 05-01-1827

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #30 Borne 14-04-1869
Zij was de eerste echtgenote van (150)057.
(hij huwde in tweede echt met Hendrina Vos)

Zij kreeg voor dit overlijden in haar kraambed minstens 5 levenloos geboren kinderen en een dochter welke slechts 10 dagen oud werd.
[Bron:-wiewaswie.nl]

De opmerking (*)  in Ned.opmerk.bij Hebr.tekst grafsteen wijst er op  dat er levende kinderen bestonden.
O.m. bestond er Sara Spanjaard, geb. ~1856, ovl. te Apeldoorn op 8 Jan 1936, 79 jr.oud, dochter van Natan Salomon Spanjaard & Carolina de Jong, echtg. van Izaak Mozes de Horst.
2018/06/24
bnnch