Het Stenen Archief - Only completed research

[56039]

(150)015.jpg
5
Lehmann
Charlotte(Lotte)
Spanjaard
Jacob Salomon Spanjaard
David Lehmann & Feile Salomon
09-11-1817
30 Cheshvan 5578
Lunen a.d Lippe Duitsland
08-01-1896
23 Tevet 5656
Borne
Borne
12-01-1896//26 Tevet 5656
Hier Rust
Mevrouw Lotte Spanjaard-Lehmann
Geboren te Lunen 9 Nov.1817
Overleden te Borne 8 Jan.1896

טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדתו
פ"ט
האשה החשובה והצנועה
מרת אלקע אשת כ יעקב
שפאניאארד
ושם אמה פיילע כפה פרשה 
לעני וידיה שלחה לאביון
נשמתה עלתה השמימה בקדשה
ובטהרה יום ה כ"ג טבת ונקברה
בשם טוב ביום א תרנ"ו לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Beter een goede naam dan goede olie en de dag des doods is beter dan de dag der geboorte

Hier is geborgen
De belangrijke en bescheiden vrouw,
Mevrouw Olke de vrouw van de ge'eerde Ya'akov
Spanjaard
En de naam van haar moeder was Feile-haar handpalm spreidde zij uit naar de arme en haar handen strekte zij uit naar de nooddruftige,
Haar ziel steeg Hemelwaards in heiligheid en zuiverheid
Op donderdag 23 Tevet en zij werd begraven
In goede naam op zondag in het jaar 5656

T N Ts B H 
Het uur van overlijden was na zonsondergang en de Joodse datum daarom die van de volgende dag (donderdag 23 Tevet 5656)

De bovenspreuk is Prediker 7:1

Haar handpalm spreidde zij uit....etc-Spreuken 31:20
 


[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #6 Borne 09-01-1896
[Bron:-Family Search]
Uur van overlijden 8 uur namiddag

De datum van geboorte vlg. de steen.
Zij was de echtgenote van (150)014 in tweede huwelijk van hem en de moeder van (150)089.

haar huwelijk was te Borne op 13 Nov 1847: Jacob Salomon Spanjaard, uit Borne, 33 jr.oud en Lotte Lehman, uit Lunen (Pruissen), 30 jr.oud, dochter van David Lehman & Feile Salomon.
2018/06/24
bnnch