Het Stenen Archief - Only completed research

[56040]

(150)016.jpg
3
Gelder,van
Salomon David
Shlomo z.v.David
Gesina Aron Muller
David Benjamin van Gelder & Berendina Nathan (Menko)
22-02-1791(zie opm.)
18 Adar I 5551
Hengelo (Ov)
09-06-1869
30 Sivan 5629
Borne
Borne
Hier Rust
het
Stoffelijk overschot
van
SALOMON DAVID van GELDER
Overleden 9 Juni
A.M.5629
A.M. = Anno Mundi
Sinds de schepping der wereld
וישכב שלמה עם אבותיו
פ"נ
שמר מצות וחקים
ללכת בדרך קונו
משך חמשים שנה
התפלל בעד עדתו
ה"ה שלמה בן דוד
הלך לעולמו ביום ד א דר"ח תמוז
תרכ"ט לפ"ק

ת נ צ ב ה 
האותיות הראשונות של הטקסט מרכיבות את שמו שלמה

הפסוק העליון מלכים א יא מג
En Shlomo ging ten ruste bij zijn voorvaderen
Hier Rust
Hij volgde de geboden en voorgeschreven wetten
Om te gaan op de wegen van zijn Schepper
Gedurende vijftig jaar
Deed hij het gebed voor zijn gemeente
Dit is Shlomo de zoon van David
Hij ging naar zijn eeuwige wereld op woensdag de eerste dag van het Nieuwemaansfeest van Tammoez
5629

T N Ts B H 
De bovenspreuk is Koningen I 11:43

De eerste letters van de vier tekstregels geven zijn naam Shlomo.
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #46 Borne 10-06-1869
uur van overlijden een uur namiddag

[Bron:-Family search]
Geboorte:-
Huw.Bijlagen van huw.akte #24 Borne 15-11-1815
De akte van bekendheid (Image 702 uit 989-Huwelijks Bijlagen Borne 1811-1817) geeft deze datum, dit klopt echter niet met de leeftijd bij overlijden, noch met zijn notitie als KIND I VAN NR.1 "JOODSE HUISGEZINNEN IN BORNE 1813" -daar  23 jr. in  1813:-
dit geeft als geb.jaar aldus 1789 of 1790 -dit komt dan ook weer overeen met leeftijd bij huwelijk (24 jr.) 
De akte van bekendheid lijkt daarom onbetrouwbaar, maar de vraag blijft waarom de leeftijd op de huwelijksakte zelf, en vermoedelijk juist dus, hier niet mee in overeenstemming is.
Hij was de echtgenoot van (150)033, en de vader van (150)039 en (150)061
Hij was de broer van (150)032 en (150)008 
[Bron:-Family Search]
Huwelijk:-
Akte Borne-#24-15-11-1815-Huw.Bijlagen
(Image 702 uit 989-Huwelijks Bijlagen Borne 1811-1817)


2018/06/24
bnnch