Het Stenen Archief - Only completed research

[56042]

(150)018.jpg
4
Spanjaard
Karel Jacobus
Ya'akov Aharon z.v. Yitschak
Izaak Jacob Spanjaard & Anna Fortunata Eleonora Simons
27-10-1871
12 Cheshvan 5632
Borne
26-07-1872
21 Tamoez 5632
Borne
Borne
[Gezamenlijk graf]
Rozina Emilie geboren 1 februari 1870 overleden 19 juli 1872
Karel Jacobus geboren 27 october 1871 overleden 27 juli 1872
kinderen van
Izaak Jacob Spanjaard en Anna Spanjaard Simons
De burgerlijke overlijdensdatum 27 juli is niet juist en moet zijn 26 juli.
De Hebreeuwse datum is wel juist en die van de volgende dag 27 juli
(overlijden na zonsondergang om 11 uur namiddag).
פ"נ
יעקב אהרון
בן ר יצחק 
שפאניאארד ושם 
אמו חנה נולד
עש"ק י"ב מרחשון
תרל"ב ונפטר
ביום ש"ק 
כ"א תמוז תרל"ב

ת נ צ ב ה 
בלוח התחתון
יחד על עפר ישכבו ורמה תכסה עליהם
מי לא ידע בכל אלה כי יד ה עשתה זאת
אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש
הקריאה קשה וחלק של הפיענוח עפ"י מקורות חיצוניים

יחד על עפר ישכבו ורמה תכסה עליהם
איוב כא כו

מי לא ידע בכל אלה כי יד ה עשתה זאת
אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש
איוב יב פסוק ט ופסוק י
Hier Rust
Ya'akov Aharon
Zoon van de heer Yitschak
Spanjaard en de naam 
van zijn moeder was Channa, geboren
op de vooravond van de Heilige Shabbath(vrijdag)
12 Marcheshvan
5632 en overleden 
op de dag van de Heilige Shabbath
21 Tamoez 5632

T N Ts B H 

Hieronder boven de Nederlandse tekst:-


Zij liggen te zamen neder in het stof, en het gewormte overdekt ze. (1)

Wie weet niet uit alle deze, dat de hand des HEEREN dit doet?
In Wiens hand de ziel is van al wat leeft, en de geest van alle vlees des mensen.(2)
 


(1)-Job 21:26
(2)-Job 12:9 en 12:10
[Vertaling;-de Statenbijbel]

Waar de steen moeilijk leesbaar is, werden de aanvullingen geput uit
externe bronnen.

[Bron:-Family Search]

Geboorte:-

Akte #105 Borne 28-10-1871

uur van geboorte namiddag 3 uur 

[Bron:-Family Search]

Overlijden:-

Akte #58 Borne 27-07-1872

uur van overlijden namiddag 11 uur

leefde slechts 9 maanden

Hij was de zoon van (150)069 & (150)068 en de broer van (150)075b

De naam Karel Jacobus  t.o. Ja'acov Aharon is nogal onbegrijpelijk.
Mogelijk heette het kind Ja'acov Koppel Aharon, naar zijn grootvader, en werd Koppel in het Nederlands Karel.
 


2018/06/24
bnnch