Het Stenen Archief - Only completed research

[56043]

(150)019.jpg
4
Spanjaard
Roziena Emilie
Reiske Miriam d.v. Yitschak
Izaak Jacob Spanjaard & Anna Fortunata Eleonora Simons
01-02-1870
30 Shevat 5630
Borne(Zenderen)
19-07-1872
13 Tamoez 5632
Borne(Zenderen)
Borne
[Gezamenlijk graf]
Rozina Emilie geboren 1 februari 1870 overleden 19 juli 1872
Karel Jacobus geboren 27 october 1871 overleden 27 juli 1872
kinderen van
Izaak Jacob Spanjaard en Anna Spanjaard Simons
Geboren datum vlg. de personalia-met uitzondering van het jaar niet leesbaar van de steen.

Spelling op de geboorteakte Roziena, op de overlijdensakte Rozina.
פ"ט
ריסכה מרים
בת ר יצחק
שפאניאארד ושם
אמה חנה נולדה
יום א דראש
חדש אדר תר"ל
נפטרה עש"ק 
י"ג תמוז תרל"ב

ת נ צ ב ה 

בלוח התחתון
יחד על עפר ישכבו ורמה תכסה עליהם
 מי לא ידע בכל אלה כי יד ה עשתה זאת
אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש

הקריאה קשה וחלק של הפיענוח עפ"י מקורות חיצוניים

יחד על עפר ישכבו ורמה תכסה עליהם
איוב כא כו
   

מי לא ידע בכל אלה כי יד ה עשתה זאת
אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש
איוב יב פסוק ט ופסוק י
Hieronder boven de Nederlandse tekst:-


Zij liggen te zamen neder in het stof, en het gewormte overdekt ze. (1)

Wie weet niet uit alle deze, dat de hand des HEEREN dit doet?
In Wiens hand de ziel is van al wat leeft, en de geest van alle vlees des mensen.(2)
 

(1)-Job 21:26
(2)-Job 12:9 en 12:10
[Vertaling;-de Statenbijbel]

Waar de steen moeilijk leesbaar is, werden de aanvullingen geput uit
externe bronnen.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #15 Borne-02-02-1870
Uur van geboorte voormiddag 1 uur

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #56 Borne 19-07-1872
Uur van overlijden 10 uur voormiddag
Zij was de dochter van (150)069 & (150)068 en de zuster van (150)075b
2018/06/24
bnnch