Het Stenen Archief - Only completed research

[56044]

(150)020.jpg
4
Wijk, van der
Betje
Spanjaard
Levie Salomon Spanjaard
Israel Anthonij van der Wijk & Eva Noach ten Brink
17-07-1828
6 Av 5588
Assen
03-03-1901
12 Adar 5661
Borne
Borne
Betje Spanjaard-van der Wijk
Geboren te Assen 17 Juli 1828
Overleden te Borne 3 Maart 1901
אשת חיל צנועה ונעימה
כל כבודה בת מלך פנימה
פ"ט
בת ישראל מטיבה דרכיה
כפה פרשה לעני לאביון ידיה
שבה אל בית אביה כנעוריה
מלחם אביה תאכל פרי מעשיה
מ' בילא אשת כ' ארי שפאניאארד
נולד' ו' אב תקפ"ח נפטר' י"ב אדר תרס"א

ת נ צ ב ה 

Een flinke vrouw bescheiden en aangenaam
Haar eer was in haar innerlijke waarde, als een koningsdochter(1)
Hier is geborgen
Een dochter Israels van uitmuntende levenswandel
Haar handpalm strekte zij uit naar  de arme, naar de noodruftige haar handen (2)
Zij keert terug naar het huis harer Vader als in haar jeugd
en van het brood harer Vader zal zij de vrucht harer daden eten(3)
Mevrouw Beile de vrouw van Aryeh Spanjaard
Geboren op woensdag 6 Av 5588, overleden 12 Adar 5661

T N Ts B H 
De vier regels onder de bovenspreuk zijn op rijm

(1)-De regel "de eer was  in haar innerlijke waarde als een koningsdochter " is gebaseerd op Psalm 45:14. 
De oorspronkelijke betekenis aldaar is "de entree van een koningsdochter gaat gepaard met al haar kostbaarheden" (In het Hebreeuws "kevoeda"). 
Vanwege de identieke schrijfwijze van "kevoeda" en "kevoda" 
(haar eer of roem ) kreeg deze term door de eeuwen heen, passend in de religieuze traditie, een geheel andere en eigen betekenis, nl.:-
"De eer van de koningsdochter is in haar innerlijke waarde"- doelend op het begrip van bescheidenheid en kuisheid als karaktereigenschap. 
Het is in deze betekenis dat deze term op de grafsteen is gebezigd.
(2)-Spreuken 31:20
(3)-Vlg. Leviticus 22:13.(haar "Vader"  is hier in de betekenis van  de Eeuwige)
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #34 Assen 18-07-1828
Uur van geboorte half vijf 's morgens

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #21 Borne 04-03-1901
Uur van overlijden voormiddag 1 uur

Zij was de echtgenote van (150)021
zij was de dochter van (180)r05-01 & r17-05, de zuster van (137)067 en (180)m14-6, m18-09 & r09-01, de halfzuster van (151)081 en (180)r06-01
2018/06/24
bnnch