Het Stenen Archief - Only completed research

[56045]

(150)021.jpg
5
Spanjaard
Levie Salomon
Aryeh z.v. Shalom
Betje van der Wijk
Salomon Jacob Spanjaard & Sara David van Gelder
18-03-1821
14 Adar II 5581
Borne
28-07-1892
4 Av 5652
Utrecht
Borne
Levie Salomon Spanjaard
Geboren te Borne 18 Maart 1821
Overleden te Utrecht 28 Juli 1892
רץ כצבי וגבור כארי
לעשות רצון אביו שבשמים
פ"ט
איש אמונה וישר נודע בשערים
רצוי לכל מכיריו כבדוהו שרים
יתומים ואביונים תמך בחמלתו
הלך למרום לקצור פרי צדקתו
כ אריה בן כ שלום שפאניאארד
נולד פורים תקפ"א נפטר ד אב תרנ"ב
 
ת נ צ ב ה 
פסוק עליון מפרקי אבות ה כ
Snellend als een hinde en een held gelijk een leeuw
Om de wens van zijn Vader in de Hemel te volbrengen(*)
Hier is geborgen
Een man van geloof en rechtschapen, in de poorten bekend
Gewild bij al zijn kenissen en door vooraanstaanden ge'eerd
Wezen en nooddruftigen ondersteunde hij in zijn barmhartigheid
Hij steeg Hemelwaards om de vruchten te plukken van zijn rechtvaardigheid
De ge'eerde Aryeh zoon van de ge'eerde Shalom Spanjaard
Geboren op Poerim 5581-overleden 4 Av 5652 

T N Ts B H 
(*)-Spreuken der Vaderen 5:20
De bovenspreuk is gekozen vanwege zijn naam Aryeh (leeuw).
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #23 Borne 19-03-1821
Uur van geboorte 11 uur voormiddag

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #1470 Utrecht 29-07-1892
Uur van overlijden 's middags 1 uur
Hij was de echtgenoot van (150)020
Hij was de zoon van (150)007 & (150)008
Hij was de broer van (150)014 en (150)057.
2018/06/24
bnnch