Het Stenen Archief - Only completed research

[56046]

(150)023.jpg
3
Schleisner
Meijer(Marcus)
Me'ir z.v. Benyamin Ze'ev
Rachel van Gelder
Wolter Schleisner & Eva Wertheim
14-04-1790
30 Nissan 5550
Rogelerwaard(Oostenrijk)
27-06-1874
12 Tamoez 5634
Delden
Borne
29-06-1874//14 Tamoez 5634
Hier Rust
Meijer Schleisner
Overleden 27 Juni 
5634
פ"נ
מטיב צעד
אהב תורה
ירא שמים
רדף שלום

כ מאיר בן כ בנימין זאב
הלך לעולמו בש"ק י"ב תמוז
ונקבר יום ב י"ד בו שנת
תרל"ד לפ"ק

ת נ צ ב ה  
האותיות הראשונות של 4 השורות הראשונות נותנות את שמו מאיר
Hier Rust
Goed van levenswandel
Met liefde voor de Tora
Godvrezend
Vredelievend

De ge'eerde Me'ir zoon van de ge'eerde Benyamin Ze'ev
Die naar zijn Eeuwige Wereld ging op de Heilige Shabbath 12 Tamoez
En werd begraven op maandag de 14e daarvan in het jaar
5634

T N Ts B H 
De eerste letters van de eerste 4 regels geven zijn naam Me'ir
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #25 Delden Stad 27-06-1874
uur van overlijden 8 uur voormiddag

Geboorte:-
Jaar van geboorte vlg. leeftijd bij overlijden (84 jr.)
Dag en maand komt overeen met een externe bron [Bron:-My Heritage-Bart v.d. Meiden -het jaar echter niet; aldaar is het jaar 1793, wat niet overeenkomt met de leeftijd bij overlijden op de overl.akte.
Geboorteplaats aldaar Rogelwitz of Vogelwitz in Bohemen wat mogelijk hetzelfde is als Rogelerwaard in Oostenrijk, wat de overl.akte aangeeft]

Het graf van zijn echtgenote is Delden (19)38.
De reden waarom hij in Borne in niet in Delden werd begraven is te vinden in de volgende bron:-

Deldenaren op de Bornse begraafplaats.

Gedeputeerde Staten van Overijssel besluiten in 1874 dat voor alle begraafplaatsen van een omheining voorzien moeten zijn. De eigenaar van de oude Joodse begraafplaats in Delden aan de Hengelose straat is eigendom van baron Van Heeckeren van Wassenaer van kasteel Twickel. Deze verblijft langdurig in het buitenland, waardoor het niet lukt om zijn toestemming te verkrijgen. Daarom wordt per 1 oktober 1874 besloten de begraafplaats te sluiten.

Het heeft nog heel wat voeten in de aarde voor de nieuwe begraafplaats – aan de Flierveldsweg - er komt. De openingsdatum is niet bekend, maar de oudste steen dateert van 1877.

In deze jaren – tussen 1874 en 1877 - zijn in ieder geval een aantal Joodse Deldenaren in Borne begraven:

Het gaat om de volgende mensen, ze liggen rechts, op de 4e rij van achteren:

Meijer Schleisner (ca. 1790 -1874). Zijn vrouw Rachel David van Gelder kwam uit Borne, zij ligt op de Deldense begraafplaats, de enige daar resterende steen is voor haar).

Mozes Jacobs (1817-1875)

Jette van Wijhe – Versteeg (1842-1875)

In de jaren dat Delden geen open Joodse begraafplaats had zijn er nog enkele mensen overleden:

Levenloze dochter van Meijer Cohen en Marianne Polak (1877-1877)

Geziena Cohen (1806-1878)

Hartog van Wijhe (1878-1878)

Mogelijk rust er één of meer van hen in de graven zonder steen.

Bron: Peter Kooij: De Joodse gemeenschap en synagoge in Delden.(bijgesteld door het stenenarchief.nl-05-03-2017)

Hij was de echtgenoot van Delden (19)38, de vader van Delden (19)01
en de vader van (150)046
De moeder van Meijer Schleisner was een zuster van (150)008, (150)016 & (150)032

Aanvullende details:-

Zoon Wolter van Gelder:-

Zoon van Ragel David van Gelder en Marcus Schleisner.

Hoewel Marcus Schleisner de aangever is en ook uitdrukkelijk verklaart de vader van het kind te zijn, ging hij verder als Wolter van Gelder door het leven.

[Bron:-Family Search]
Geboorteakte #24 Delden Stad 12-09-1826]

Behalve in deze akte heet  vader Marcus verder in alle op hem betrekking hebbende aktes Meijer.

Corwin geeft hierover op pag.36 van de bron (enigszins bijgesteld) de volgende uitleg:-
"De vader was Meijer (Marcus) Schleisner, geb. in Rogelwitz
 (of Vogelwitz) in Bohemen op 14-04-1793-ovl. te Delden op 27-06-1874.
 als zoon van Wolter Schleisner & Eva Werther.
 Daar Meijer Schleisner volgens zijn mededeeling "als Duitscher" 
 (Schleisner betekent Schesinger-uit Silezie) niet de benodigde stukken
 kon bemachtigen, was hij slechts kerkelijk gehuwd, dientengevolge
 kwamen van zijn kinderen een gedeelte niet op zijn naam te staan en heetten naar de moeder:-van Gelder.
 Evenwel was de Burgelijke Stand niet steeds op de hoogte, zodat de meeste  kinderen toch de naam:-Schleisner kregen."

Verder onderzoek wees uit, dat dit geen juiste weergave is, want m.u.v. Wolter (van Gelder) kregen alle 10 andere kinderen de naam Schleisner.
Er is geen bevredigende verklaring gevonden voor deze uitzonderin bij Wolter van Gelder.
 
In de huw.bijlagen wordt ook eenmaal de naam
Angel Roset genoemd ipv Ragel David.
Ook hier is het geboortejaar van Meijer 1793 (Bron:-Corwin) wat overeenkomt met de Bart v.d.Meijden in My Heritage maar niet met de leeftijd bij overlijden.


Militair:- 

Finaal vrijgesteld;te klein van gestalte. 
Gehuwd 20 okt 1860 te DELDEN met: 
JETTE MEIJER, geb. 07 aug 1829 te BENTHEIM(DTSL.), Geboortedag niet geheel zeker (maand en jaar waren 
duidelijk leesbaar)., ovl. 19 feb 1888 te DELDEN, Overleden in de Molenstraat.
Dochter van Calman Meijer (overleden bij ovl. van 
dcht.Jette) en Lena (bij Corwin:-Caroline) Frank-wonende te Bentheim 
(bij ovl.dcht.Jette). 

2018/06/25
bnnch