Het Stenen Archief - Only completed research

[56047]

(150)024.jpg
3
Jacobs
Mozes
Moshe z.v. Shalom
Eva van Gelder
Salomon Jacobs & Juda Levie Meijer
20-03-1817
3 Nissan 5577
Delden
09-06-1875
6 Sivan 5635
Delden
Borne
Hier Rust
MOZES JACOBS
Geb. te Delden 20 Maart
5597.1817
Overl.aldaar 9 Juni
5635.1875
Het geboortejaar is fout en moet zijn 5577 (niet 5597).
Ook in de Hebr. tekst is het geboortejaar fout-zie aldaar.

ומשה עלה אל האלהים
פ"ט
משאו ומתנו באמונה
שמר תורת ה תמימה
הלך למרום ביום מתנה
ה"ה משה בן שלום
ושם אמו יטלא
נולד ג ניסן תקאו
ונפטר א דשבועות
תרל"ה לפ"ק

ת נ צ ב ה 

שנת הלידה הינה 5577
ובאותיות צריך היה להציכ 
תקעז
ולא תקאו

תורה ה צריך להיות תורת ה
 
En Moshe klom op naar God
Hier is geborgen
Zijn onderhandelingen waren betrouwbaar
Hij hield zich aan de oprechte Leer Gods,
Hij ging Hemelwaards op de Dag van de Gift [van de Tora]
Deze is Moshe zoon van Shalom
En de naam van zijn moeder was Jettele
Geboren op 3 Nissan 5507(*)
En overleden op de eerste dag van Shavoeoth
5635

T N Ts B H 

De bovenspreuk is uit Exodus 19:3
Eerste drie regels zijn op rijm.
De Dag van de Gift wil zeggen de dag dat de Tora gegeven werd=dwz
de dag van Shavoe'oth.

(*)-Deze cijferwaarde van het geboortejaar (welke is 5577) is fout weergegeven en moet zijn tav-koef-ayin-zain en niet tav-koef-alef-wav.
(Ook in de Ned.tekst is het jaar fout-zie aldaar).

[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #26 Delden 21-03-1817

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #21 Delden 10-06-1875

Echtgenoot van (19)22, vader van (19)35 & 36

Zijn huwelijk was te Stad Delden op 14 Jan 1858: Mozes Jacobs, koopman, uit Stad Delden, 40 jr.oud, zoon van Salomon Jacobs & Juda Levie, en Eva v.Gelder, uit Stad Delden, 34 jr.oud, dochter van Meijer Mozes v.Gelder & Juda Jacobs.

2018/06/24
bnnch