Het Stenen Archief - Only completed research

[56050]

(150)030.jpg
4
Lievenboom
Betjen(Betje)
Peijer d.v. Yitschak
Izak Philip Lievenboom & Lena Israel Joseph Duveen
25-01-1828
9 Shevat 5588
Borne
15-11-1879
29 Cheshvan 5640
Borne
Borne
Hier Rust
Betje Izak
Lievenboom
Geboren te Borne
25.Januari 1828/5588
Overleden aldaar 
15 November 1879/5640

פ"ט
פניה אל יוצרה רוממה
את ה כל ימיה יראה
ידיה לעני שלחה
רעה מלבה דחקה
הבתולה פאיר בת ר יצחק
מבית ליעפענבאהם
נולדה עש"ק ט שבט
תקפ"ח והלכה לעולמה
ביום ש"ק כ"ט מרחשון
תר"מ לפ"ק

ת נ  צ ב ה 


Hier is geborgen
Haar aangezicht hief zij op naar haar Schepper
De Eeuwige vreesde zij  al haar dagen
Haar handen strekte zij uit naar de arme
Het slechte verbande zij uit haar hart
De ongetrouwde vrouw Peijer dochter van de heer Yitschak
Uit het huis Lievenboom
Geboren op de vooravond van de Heilige Shabbath(vrijdag) 9 Shevat
5588 en zij ging naar haar Eeuwige Wereld
Op de dag van de Heilige Shabbath 29 Marcheshvan
5640

T N Ts B H De eerste vier regels zijn op rijm

De vier vergrote letters in de eerste regel geven haar naam Peijer.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #6 Borne 26-01-1828
uur van geboorte 3 uur 's morgens
De bron geeft als naam Betjen Levenboom ipv Betje Lievenboom.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #76 Borne 15-11-1879
Zij was de dochter van (150)002 (uit zijn eerste huwelijk) 
en de zuster van (150)037 & (150)059.

2018/06/24
bnnch