Het Stenen Archief - Only completed research

[56051]

(150)032.jpg
3
Gelder,van
Geziena(zie opm.)
Zoeske d.v. David
Lievendag
Jozeph Lievendag
David Benjamin van Gelder & Berendina Menko
??-05-1799(zie opm.)
?? Iyar 5559(zie opm.)
Borne
20-05-1881
21 Iyar 5641
Borne
Borne
Hier Rust
Geziena Lievendag geb van Gelder
Geboren te Borne 26 Mei 5556 1796
Overleden aldaar 20 Mei 5641 1888
De geboortegegevens zijn moeilijk te lezen, maar waarschijnlijk volgen
deze de Hebreeuwse geboortedatum in de Hebreeuwse tekst (welke wel goed leesbaar is), dwz 18 Iyar 5556 = 26 Mei 1796.
Deze datum is echter onjuist en haar geboortejaar is in ieder geval 1799, zowel vlg. de akte van bekendheid als vlg. haar leeftijd bij overlijden.
De akte van bekendheid geeft bovendien nog de maand van geboorte aan als Mei, de datum van geboorte de getuigen niet bekend.

Voor de door Corwin bepaalde geboortedatum 10 Juni 1799 is geen bewijs gevonden.
עד הגל הזה ועדה המצבה
פ"נ
זכה ונעימה בכל מעשיה
וביושר גדלה בניה ובנותיה
סומכת דלים ממעט כספיה
כל באי שער עירה אהוביה
אשר דרכי נועם היו דרכיה
ה"ה זוסכא בת כ דוד פן גלדר
אשת כ יוסף ליפנדאך
נולדה ח"י אייר תקנ"ו
ונפטרה בשלום בכניסת ש"ק כ"א אייר תרמ"א לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Getuige zij deze steenhoop en getuige deze gedenksteen
Hier Rust
Teder en aangenaam in al haar daden
En in rechtvaardigheid voedde zij haar zonen en dochters op
Onderhield armen van haar weinige gelden
Ieder die in de poorten van haar stad kwamen waren haar lief
Wier wegen aangename wegen waren
Zij is Zoeske dochter van de ge'eerde David van Gelder
Vrouw van de ge'eerde Jozeph Lievendag
Geboren 18 Iyar 5556
En overleed in vrede bij de ingang van de Heilige Shabbath 21 Iyar 5641

T N Ts B H 

De bovenspreuk is Genesis 31:52

De geboortedatum is onjuist-zie:-opmerk. bij Ned.tekst  grafsteen 

De eerste letters van de vijf eerste regels geven haar naam Zoeske.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #40 Borne 21-05-1881
(leeftijd 82 jaar)
Op de overlijdensakte heet zij Geziena David van Gelder

De alhier genoemde Geziena is onder verschillende namen bekend, waaronder Diena, Dientje, Dina, Berendine en Berendina.
De documentatie-met uitzondering van de overlijdensakte- is meestal op naam van Diena of Dientje.

Betr. geboorte details-zie opm. bij de Ned.tekst grafsteen,
Tevens:-
Akte van bekendheid in huw.bijl. van huw.akte #4-23-03-1820 Borne, van 01-02-1820 (Family Search-img 386 uit 932-huw.bijl. 1818-1822 Borne)-
geboren Mei 1799.
Zij was de echtgenote van (150)009
Zij was de zuster van (150)016 en (150)008 en de moeder van (150)084,(150)055,(150)047, (150)040 en (150)044.

Huwelijk:-
Akte #4 Borne 23-03-1820 op naam van Dientje David van Gelder(en),
dochter van David Benjamin van Gelder & Berendina Nathan , oud 21 jr.


(De naam van haar moeder later Menko).
 

Kinderen (waarvan grafstenen bestaan te Borne):-

Feije Lievendag -(150)040
Hartog~Hertog Joseph Lievendag-(150)044
David Lievendag-(150)084
Izak Lievendag-(150)055
Salomon Lievendag-(150)047

Volgens vooralsnog niet geverieerde bron waren er nog:-
Berendina, Bendina en Sara.
2019/06/10
bnnch