Het Stenen Archief - Only completed research

[56055]

(150)037.jpg
5
Lievenboom
Philip
Uri z.v. Yitschak
Izak Philip Lievenboom & Lena Israel Joseph Duveen
24-06-1826
19 Sivan 5586
Borne
02-05-1885
17 Iyar 5645
Borne
Borne
Hier Rust
Philip Lievenboom
Overleden te Borne 17 Mar 5645
In den ouderdom van 58 jaren

פ"ט
בחור מצא חן בעיני כל רואיו
כי רק טוב בחר כל ימי חייו
חח כמעט כי הגיעו נח שנותיו
ויפטר לעולמו לדאבון כל יודעיו
ה"ה אורי בן יצחק 
הלך לעולמו ביום ש"ק
י"ז אייר תרמ"ה לפ"ק

ת נ צ ב ה  
Hier is geborgen
Een ongetrouwde man die gunst vond in de ogen van allen die hem zagen
Want uitsluitend het goede koos hij al zijn levensdagen
Zijn 58 jaren   bereikten bijna het begin van het zevende tiental, waarin
een op Sjabbat gelijkende rust heerst * 
En hij overleed naar zijn Eeuwige Wereld tot droefheid van allen die hem kenden
Deze is Uri de zoon van Yitschak
Hij ging naar zijn Eeuwige Wereld op de dag van de Heilige Shabbath
17 Iyar 5645

T N Ts B H 

De eerste vier regels zijn op rijm.

*-(volgens de midrasj)'-
midrasj = meestal poetische verklaring van de verzen van de bijbel (in tegenstelling tot pesjat = eenvoudige en voor de hand liggende uitleg der tekst)
chet"chet staat voor 'chad charoev' - zie Talmoed Sanhedrin p' 97 en verklaarders daar.

**-bijna 59 jaar-in feite staat er 58 jaar = getalwaarde noen-chet=Noach,
wat ook weer de betekenis heeft van "rust".

[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #55 Borne 26-06-1826
[Bron:-Family Search]
Uur van overlijden 3 uur namiddag

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #28 Borne 04-05-1885
[Bron:-Family Search]
Uur van overlijden 1 uur namiddag
Hij was de zoon van (150)002 (uit zijn eerste huwelijk) 
en de broer van (150)030 & (150)059.

2018/06/24
bnnch