Het Stenen Archief - Only completed research

[56056]

(150)038.jpg
5
Stofkooper
Anna
Chana d.v. Shimon(verm.)
van Gelder
Israel van Gelder
Simon Stofkooper & Janna Agterbos
24-04-1837
19 Nissan 5597
Lonneker
05-11-1896
1 Kislev 5657
Borne
Borne
Hier Rust
Anna van Gelder geb.Stofkooper
Geb te Lonneker 24 April 5597
Overl. te Borne 3 Nov 5657

פ"ט
חנה למה תבכי
זכרונך בלב אב ובנים הותר
בהם לך מצבה חרית
בהם בשמיים תשמח נפשך אשר פדית
ה"ה חנה אשת אשר פען חעלדער
ושם אמה רבקה
הלכה לעולמה א כסלו תרנ"ז לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Hier is geborgen
Chana, waarom zou je wenen ?
Jouw herinnering is in het hart van vader en kinderen achtergebleven
In hun hart heb je een gedenksteen gegrift
In hen zal je ziel, die je verloste, zich verheugen in de Hemel
Deze is Chana de vrouw van Asscher van Gelder
En de naam van haar moeder was Rivka
Zij ging naar haar Eeuwige Wereld op 1 Kislev 5657

T N Ts B H 
De eerste regel is uit:- Samuel I 1:8


[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #80 Lonneker 25-04-1837
Uur van geboorte 4 uur namiddag
(Bij de geboorte wordt geen vader genoemd)

Zij werd pas 7 jaar na haar geboorte gewettigd en door Simon Stofkooper als kind erkend.
"Het in deze akte voorkomende kind
is door Simon Stofkooper en Joanna (!) Agterbos bij hun huwelijk
op den 20 Februari 1843 in den stad Enschede voltrokken, als het hunne erkend en gewettigd" 

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte Borne #89 06-11-1896
Zij was de echtgenote van (150)039 en de moeder van (150)142 & (150)143

Huwelijk van haar ouders:-
Akte #3 Enschede 20-02-1843

De ouders van haar moeder Janna Achterbos waren Jannes Agterbos en Susanna (Zwenne) Beverborg en Janna was evident niet van Joodse afkomst.
(haar moeder was ook bekend als Joanna Beld).

Daartegenover lijkt het zeer aannemelijk dat haar moeder  Janna "uitkwam" (overging naar het Jodendom) aangezien voor zover kon worden nagegaan al haar Stofkooper nakomelingen met Joodse partners trouwden en ook Sjoa slachtoffers onder het nageslacht te vinden zijn.

Deze veronderstelling wordt gesteund door het feit dat op deze steen de naam van haar moeder als Rivka-een van de aartsmoeders-wordt aangegeven, wat past in het gebruik in dergelijke gevallen, terwijl deze Hebreeuwse naam geheel niet aan te passen is aan Janna of Joanna.

In de jaren 1942-1943 zijn op grond van haar niet-Joodse afkomst allerlei pogingen gedaan om haar nakomelingen van deportatie naar de vernietigingskampen te vrijwaren.
Voor enkelen daarvan kwamen deze pogingen te laat.

Opgemerkt wordt nog, dat mogelijk ook Anna Stofkooper als kind moest uitkomen, aangezien zij geboren werd voor het huwelijk harer ouders, en de moeder was kennelijk toen nog niet uitgekomen.
2018/06/24
bnnch