Het Stenen Archief - Only completed research

[5606]

(86)23
3
Polano
Joseph Heijman
Vrouwtje Salomon Benjamin de Jonge en Esther Conte
Heijman Mozes Polano&Sara Josephs Cohent
9-12-1787(zie opmerking)
28 Kislev 5548
Rakowitz Polen
29-2-1856
23 Adar I 5616
Maassluis
Maassluis
TER NAGEDACHTENIS AAN RABBI JOSEPH POLANO EN ESTHER CONTENT OPGERICHT DOOR HUNNE DOCHTER MEVROUW HENRIETTE PACHTER UIT PITTSBURG PA. U. S. A.
עדה המצבה אשר נקברו בבית הקברות איש ישר וירא אלקים ה"ה החבר רבי יוסף פאלאנא מת בן שישים ושש שנה ביום כ"ג אדר תרט"ז לפ"ק ואשתו מרת אסתר קאנטענט מתה בת חמישים ושתים שנה ביום יוד חשון תרי"ג לפ"ק ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי של הבעל הוא 29-2-1856 במצבה לא כתוב שזה היה חודש אדר ראשון תאריך הפטירה הלועזי של אשתו הוא 23-10-1852
De opgerichte steen is een getuige (1) [van] hen die werden begraven op deze begraafplaats een rechtschapen en godvrezend man (2) dit is de chaveer rabbi Joseef Polano hij stierf zesenzestig jaar oud op 23 Adar 5616 en zijn vrouw mevrouw Ester Content zij stierf twee en vijftig jaar oud op tien Cheshvan 5613 T.N.Ts.B.H.
(1) Genesis 31:52. (2) Job 1:1, 1:3, 2:3. JOSEPH POLANO: Overleden: vrijdag 23 Adar I 5616 = 29 februari 1856. In de tekst wordt geen melding gemaakt van de eerste maand Adar. De geboortedatum is overgenomen van Joods leven in Maassluis 1688-1942 (boek, tentoonstelling en website), waarvan de webpagina van deze grafsteen is te vinden op:- http://www.joodsmaassluis.com/gr2.htm. Deze datum komt niet overeen met een teruggerekende geboortedatum vlg. zijn leeftijd (66 jaar) bij zijn overlijden op 29-2-1856 en de bron hiervan is niet duidelijk.Aangezien genoemde webpagina tevens zijn overlijdensdatum foutief weergeeft (20-2-1856 en 13 Adar 5616 ipv 29-2-1856 en 23 Adar I 5616) is het beter het geboortejaar vast te stellen op 1791, zoals klaarblijkelijk in zijn overlijdensakte is opgenomen, en dan aansluit bij zijn leeftijd bij overlijden vlg. de steen.Zie hiervoor:- GenealogieOnline-Petra Schoenmaker-Genealogische Databank Maassluis:- http://www.genealogieonline.nl/genealogische-databank-maassluis/ ESTHER CONTENT Overleden: zaterdag 10 Chesjwan 5613 = 23 oktober 1852.
Gezinspagina in de Ashkenazische Database van Amsterdam bij Akevoth:-
[Ingekort]

Family Page
Jacob Mozes Levie-Content, birth 1745 Amsterdam, died 1 Mar 1814 Amsterdam, Muiderberg cemetery: on 11 Adar 1814 [3 Mar 1814] - Jacob Mozes Content/Schlieser.
G.A.A. Amsterdam - death registrations:
on 1 Mar 1814 - Jacob Moses Content, 75 yrs.old, spouse of Judic Alexander, son of Moses Levie Content & Roosje Hartog.
Notifiers: Mozes Levie Content, 37 yrs.old, son and Hartog Isaac Benjamins, 50 yrs.old, son-in-law.
(info courtesy of Dini Hansma), son of Mozes Israel Leizer Levie-Content and Roosje Hartog Shmaya-Hirts Opler
Married 1776 Amsterdam, dtb 749/296; witn.groom: m.Roosje Hartog; witn.bride: f.Alexander Emanuel.
Tnaim acharonim in act 5537/10 on 8 Teveth 5537;
groom: Jacob ben Moshe Levie z.l;
bride: Jetche, accompanied by father Alexander Ziskind ben Mendele;
amount of ketuba: fl. 2400,-; the bride's father donates fl. 1600,- to the dowry;
brothers groom: Leizer, Hirsch & Shmaya. to:
Judith Jetche Alexander ziskind, birth 1753 Amsterdam, died 1820 Amsterdam, Muiderberg cemetery: on 2 Ijar 1820 - Judic/Jetche Alexander, wife of Jokeb Content/Shliezer., daughter of Alexander Ziskind Emanuel Mendele Jacob Shochet and Sara Tserle Daniel Tanchum

Kinderen 1 t/6


7) Ester Jacob Content, birth ± 1798 Amsterdam
Married 23 Nov 1826 Amsterdam, G.A.A. Amsterdam: Joseph Heijmans Polano, born in Rakmovitz, Poland, widower of Vrouwtje Salomon Benjamin de Jonge, son of Heijman Mozes Polano & Sara Joseph Cohen, and
Ester Jacob Content, 28 yrs.old, daughter of Jacob Mozes Content & Judic Alexander.
(info courtesy of Dini Hansma, Utah, U.S.A.) to:
Joseph Heijman Polano, birth ± 1788 Rakmovitz - Poland

Deze gedenksteen is geplaatst door de dochter Mevr. Henriette Pachter woonachtig te Pittsburg USA. Joseph Heijman Polano was koopman (periode 1826-1828), debitant in de loterij te Leiden (periode 1820-1830) en later onderwijzer/ voorzanger te Maassluis.
Hij is op 19-9-1822 te Leiden gehuwd met Vrouwtje Salomon Benjamin de Jonge, overleden te Leiden op 8-6-1826. begraven te Katwijk op 9-6-1826  Vrouwtje Salomon de Jonge is de dochter van  Salomon de Jonge & Schoontje Elkan.
Joseph Heijman is hertrouwd te Amsterdam op 24-11-1826 met Esther Content-zie steen (86)23a.
2009/10/24