Het Stenen Archief - Only completed research

[56060]

(150)044.jpg
3
Lievendag
Hartog Josef
Zvi z.v. Joseef
Kaatje Leezer
Joseph Lievendag & Dina van Gelder
27-10-1823(zie opm .)
22 Cheshvan 5584
Borne
02-08-1893
20 Av 5653
Borne
Borne
Hier Rust
Hartog Jozef Lievendag
Geb.te Borne 21 Oct.5584-1823
Overl.aldaar 2 Aug.5653-1893
De geboortedatum op de steen is fout en moet zijn 27 Oct.
De Hebreeuwse geboortedatum is eveneens foutief.
הצבי ישראל על במותיך חלל
פ"ט
צבי צדיק בארץ
במסחר וקנין חרץ
יושב הכרובים נשמתו ירץ
ה"ה צבי בן יוסף
ושם אמו זוסכע
נולד ט"ז חשון תקפ"ד
הלך לעולמו 
כ מנחם תרנ"ג לפק

ת נ צ ב ה 


O Sieraad van Israel, op uw hoogten is hij verslagen

Hier is geborgen
Een rechtvaardig sieraad op aarde
IJverig in handel en verwerven van eigendom
Hij die zitting heeft bij de Cherubijnen (*) wenst zich zijn ziel 
Dit is de heer Zvi zoon van Joseef
En de naam van zijn moeder was Zoeske
Geboren op 16 Cheshvan 5584
Hij ging naar zijn Eeuwige Wereld
Op 20 Menachem 5653

T N Ts B H 


De bovenspreuk verwijzende naar zijn Hebreeuwse naam Zvi is uit 
Samuel II- 1: 19 (vertaling vlg. de Statenbijbel)
Zvi is zowel gazelle/hert (vandaar Hertog) als sieraad.

De eerste drie regels zijn gerijmd met de letter tsadiek en de eerste letters van deze regels geven zijn naam Zvi.

De geboortedatum is fout-deze is niet 16 Cheshvan maar 22 Cheshvan.
De datum in de Nederlandse tekst is eveneens fout.

De maand Menachem is de maand Av (ook Menachem Av).
Menachem (trooster) is in dit verband de tweede naam van de rouwmaand Av-gebaseerd op de haftara van de Shabbath na de 9e Av-Jesaja hfdst. 40.
נחמו נחמו, עמי--יאמר, אלוהיכם.

(*)-de bedoeling is de Eeuwige.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #69 Borne 29-10-1823
Uur van geboorte 3 uur voormiddag

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #35 Borne 02-08-1893
Uur van overlijden 2 uur voormiddag
Hij was de zoon van  (150)009 &(150)032 en de broer van(150)040,(150)047,(150)084 en (150)055
Hij was de echtgenoot van (150)045 en vader van (164)39-01 en (166)l11-4.
2019/08/11
bnnch