Het Stenen Archief - Only completed research

[56061]

(150)045.jpg
4
Leezer
Kaatje
Lievendag
Hartog Josef Lievendag
Levie Leezer & Sara Arons Polak
31-12-1824
10 Tevet 5585
Rolde
26-12-1913
27 Kislev 5674
Hengelo (Ov)
Borne
Hier Rust
Kaatje Lievendag-Lezer
Geb.te Rolde 31 Dec 5585-1824
Overl. te Hengelo 26 Dec 5614-1913

אשת חיל עטרת בעלה
פ"ט
גמלה חסד כל ימיה
ידה פרשה לעני
טוב דרשה לבני ביתה
לתורה הדריכה בניה
ענוה היתה במעשיה
ה"ה מרת גיטלע אשת כ צבי
ליווענדאך
הלכה לעולמה כ"ז כסלו תרעד לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Een flinke vrouw is de kroon van haar man

Hier is geborgen

Al haar dagen deed zij weldaden
Haar hand sprteidde zij uit naar de arme
Het goede had zij voor met haar huisgenoten
In de Tora leidde zij haar zonen op
Bescheiden was zij in haar daden
Dit is mevrouw Gitele de vrouw van de ge'eerde Zvi
Lievendag
Zij ging naar haar Eeuwige Wereld 27 Kislev 5674

T N Ts B H 

De eerste letters van de eerste 5 regels geven haar naam Gitele.
De bovenspreuk is uit Spreuken 12:4
De tweede regel is uit Spreuken 31:20
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #1 Rolde 03-01-1825

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #207 Hengelo(OV)  27-12-1913
Uur van overlijden half vijf voormiddag


Zij was de echtgenote van (150)044 en moeder van (164)39-01 en (166)l11-4.
Zij was een zuster van (121)1
2019/08/11
bnnch