Het Stenen Archief - Only completed research

[56062]

(150)046.jpg
5
Schleisner
Rozetta
Reiske d.v. Me'ir
Lievendag
Salomon Lievendag
Meijer Schleisner & Ragel van Gelder
22-04-1835
23 Nissan 5595
Stad Delden
08-06-1913
3 Sivan 5673
Borne
Borne
Hier Rust
Rosettha Lievendag
Schleisner
Geb.te Delden 22 April 5595-1835
Overl.te Borne 8 Juni 5673-1913
De spelling van haar naam vlg. de geboorteakte is Rozetta.
אשת יראת ה היא תתהלל
פ"נ
אשה יקרה ונעימה עטרת
בעלה אם רכה לבניה
ה"ה מרת רייזכא אשת
כ שלמה ליווענדאך ושם אמה
רחל נולדה כג ניסן תקצה
הלכה לעולמה ביום א ג סיון
תרעג לפק

ת נ צ ב ה 
Een Godsvrezende vrouw zal geprezen worden

Hier Rust
Een dierbare en aangename vrouw, de kroon van
Haar man, een zachte moeder voor haar kinderen,
Deze is Mevrouw Reizke de vrouw van
De ge'eerde Shlomo Lievendag en de naam van haar moeder was
Rachel, geboren op 23 Nissan 5595
Zij ging naar haar Eewige Wereld op zondag 3 Sivan
5673

T N TS B H 


 

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #26 Delden Stad 23-04-1823
Uur van geboorte 10 uur voormiddag

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #53 Borne 09-06-1913
Uur van overlijden voormiddag 5 uur
(Op de akte is haar familienaam gespeld Sleisner)
Zij was de echtgenote van (150)047
Zij was de dochter van (150)023 & Delden (19)38 en de zuster van 
Delden (19)01
2018/06/24
bnnch