Het Stenen Archief - Only completed research

[56063]

(150)047.jpg
4
Lievendag
Salomon
Shlomo z.v.Joseef
Rozetta Schleisner
Joseph Lievendag & Dina David van Gelder
31-01-1833
11 Shevat 5593
Borne
01-01-1895(zie opm.)
6 Tevet 5655
Borne
Borne
Hier Rust
SALOMON JOZEF LIEVENDAG
Geb.te Borne 31 Jan.5593-1833
Overl.aldaar  2 Jan. 5655-1895
De dag van overlijden 2 Januari is onjuist en moet zijn 1 Januari.
Door het uur van overlijden-half twaalf in de avond-is weliswaar vlg. de Joodse kalender de datum 2 januari (6 Tevet)-de burgerlijke datum vlg.
de overlijdensakte is echter 1 januari. 

ותשלם כל המלאכה אשר עשה שלמה
פ"נ
שם טוב לו במקהלים
לאהוב הצדק והמישרים
משאו ומתנו באמונים
הניח יתרו לבנים
ה"ה שלמה בן יוסף
ושם אמו זוסכע
נולד י"א שבט תקצג
הלך לעולמו יום ד  ו טבת
תרנ"ה לפ"ק

ת נ צ ב ה 

En zo werd al het werk voltooid, dat Shlomo had gedaan.
Hier Rust
Een goede naam had hij alom
Om lief te hebben de rechtvaardigheid en de rechtschapenheid
Zijn handel en wandel geschiedde in vertrouwen
Hetgeen hij aan overschot had, liet hij zijn kinderen na,
Dit is Shlomo de zoon van Joseef
En de naam van zijn moeder was Zoeske
Geboren 11 Shevat 5593
Hij ging naar zijn Eeuwige Wereld op woensdag 6 Tevet
5655 

T N Ts B H 

De bovenspreuk is uit Koningen I 7:51(enigszins ingekort-voluit:-
Alzo werd al het werk volbracht, dat de koning Salomo aan het huis des HEEREN maakte.

De eerste vier regels zijn op rijm en de eerste letters daarvan geven zijn naam Shlomo.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #9 Borne 01-02-1833
Uur van geboorte 8 uur 's morgens

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #2 Borne 02-01-1895
Uur van overlijden half twaalf namiddag
Hij was de echtgenoot van (150)046
Hij was de zoon van  (150)009 & (150)032 en de broer van(150)040,(150)044,(150)084 en (150)055
2018/06/24
bnnch