Het Stenen Archief - Only completed research

[56065]

(150)055.jpg
5
Lievendag
Isak(Izak)
Yitschak z.v. Joseef
1)-Roosje Nathans-2)- Mariaantje van Kleef
Jozef Hartog Lievendag & Dina David van Gelder
16-09-1830
28 Eloel 5590
Borne
04-07-1906
12 Tamoez 5666
Borne
Borne
06-07-1906//13 Tamoez 5666
Hier Rust
IZAK LIEVENDAG
Geboren te Borne 28 Elloel 5590//16 Sept.1830
Overleden aldaar 12 Tamoez 5666//5 Juli 1906
Spelling in de geboorteakte zowel als de overlijdensakte is Isak.
ויצחק בא מפה באר  לחי ראי
פ"נ
כ יצחק בן כ יוסף ליווענדאך
ושם אמו זוסכע
שהיה בחייו בעל תוקע דקהלתנו
בלא שכר הלך לעולמו אור ליום ה
י"ב תמוז ונקבר עש"ק י"ג בו
שנת תרס"ו לפ"ק

ת נ צ ב ה 
הפסוק העליון הוא מבראשית  כד סב
התעתיק אינו מדיוק כי המילה השלישית היא מבוא ולא מפה כמו במצבה
En Yitschak kwam van hier naar de put Lachai Ro'i
Hier Rust
De ge'eerde Yitschak zoon van de ge'eerde Joseef Lievendag
En de naam van zijn moeder was Zoeske
Welke gedurende zijn leven onbezoldigde shofarblazer was van
onze gemeente,
Hij ging naar zijn Eeuwige Wereld op de vooravond van donderdag
12 Tamoez en werd begraven op de vooravond van de Heilige Shabbath(vrijdag) de 13e daarvan
In het jaar 5666

T N Ts B H 

Bovenspreuk-Genesis 24:62
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #66 Borne 16-09-1830
Uur van geboorte vijf uur 's morgens

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #46 Borne 05-07-1906
Uur van overlijden half twaalf namiddag
(De hebr. datum van de dag er op volgende)
Hij was de zoon van  (150)009 en (150)032 en de broer van(150)040,(150)044,(150)047 en (150)084 

(150)017 was zijn eerste echtgenote  en (150)034 zijn tweede.
Hij was de vader van (150)135  uit zijn eerste huwelijk en van (150)111
uit dit tweede huwelijk.
 

 
2018/06/24
bnnch