Het Stenen Archief - Only completed research

[56066]

(150)056.jpg
5
Vos
Hendrine(Hendriene)
Hindele d.v. Nocha(matr.)
Spanjaard
Nathan Salomon Spanjaard
Meijer Hartog Vos & Naatje Salomon Meijbergen
29-09-1836
18 Tishri 5597
Stad Almelo
17-12-1899
15 Tevet 5660
Borne
Borne
Hier Rust
HENDRINE SPANJAARD Geb.VOS
Geb.te Almelo 29 Sept. 5597-1836
Overl.te Borne 17 Dece.5660-1899
Spelling in de geboorteakte Hendriene.
רבות בנות עשו חייל ואת עלית על כולנה

ציון מכלל יופי

שמחה לתוגה נהפכה ששון ויגון נדבקו
לא תשכח מפי זרעה אהבתה אשר אבדו
כל מכיריה לא ידעו לספר תהלותיה
כי מעשי חסד ואהבה עשתה כל ימיה
ה"ה המשבחת בנשים במדותיה
מ הינדלע אשת נתן שפאניארד
ושם אמה נוחה 
נולדה ח"י תשרי תקצז נפטרה ט"ו טבת תר"ס

ת נ צ ב ה Vele dochters deden flinke daden, maar jij ging boven allen uit

Een herinneringsteken voor perfecte schoonheid

Vreugde verwisselde zich tot droefenis, blijheid en verdriet mengden zich
haar kroost zal haar liefde die zij verloren, niet in hun mond doen vergeten

Al haar bekenden wisten niet hoezeer haar te prijzen

Want daden van gunst en liefde deed zij al haar dagen
Deze is de meest uitverkorene onder de vrouwen in haar goede eigenschappen
Mevrouw Hindele de vrouw van Nathan Spanjaard
En de naam van haar moeder was Noecha
Geboren 18 Tishri 5597 overleden 15 Tevet 5660

T N Ts B H 
De bovenspreuk is Spreuken 31:29 en uit het vrijdagavond Shabbathlied
"Eshet Cha'il".

De krans, als niet-Joods symbool, doet vreemd aan.Dit symbool is ook aangebracht op de aanliggende steen van haar echtgenoot.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #81 Stad Almelo 01-10-1836

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #88 Borne 18-12-1899
Zij was de tweede echtgenote van (150)057 en de moeder van (150)102
2018/06/24
bnnch