Het Stenen Archief - Only completed research

[56067]

(150)057.jpg
5
Spanjaard
Nathan (Natan) Salomon
Nathan z.v. Shalom
1)-Carolina de Jong-2)-Hendrine Vos
Salomon Jacob Spanjaard & Sara David van Gelder
16-05-1825
28 Iyar 5585
Borne
26-07-1897
26 Tamoez 5657
Borne
Borne
Hier Rust
Nathan Salomon SPANJAARD
Geb.te Borne 16 Mei 5585-1825
Overl.aldaar 26 Juli 5657-1897
De geboorteakte en de overlijdensakte hebben de spelling Natan Salomon
ויגידו למלך הנה נתן ויבא לפני המלך
ציון לנפש
אדם כי ימות וישוב הרוח אל קונו זה פורו
והיתה עדה המצבה על עפר יסודו
ובא דור האחרון לדעת אנא פנה הודו
וענתה השורה הזאת איה מקום כבודו
ה"ה צדיק וירא שמיים בחיי חיתו
כ"ה נתן בן כ"ה שלום שפאניארד
ושם אמו שרה
נולד כ"ח איר תקפ"ח הלך לעולמו כ"ו תמוז תרנ"ז לפ"ק

ת נ צ ב ה 
En zij zeiden tot de koning als volgt:-Hier is Nathan, en Nathan verscheen voor de koning.

Een teken voor een ziel

En wanneer een mens sterft, zal zijn geest terugkeren naar zijn Schepper,
welke zijn Verlosser is,
En zal deze gedenksteen getuigenis zijn dat dit slechts zijn asse betreft,
En komt dan de laatste generatie die weten wil waar zijn praal is heengegaan, 
Dan beantwoordt deze regel waar de plaats is van zijn eer
Deze is die een rechtvaardige en de hemel vrezende was gedurende zijn leven
De ge'eerde heer Nathan zoon van de ge'eerde heer Shalom Spanjaard
En de naam van zijn moeder was Sara
Geboren 28 Iyar 5585 en ging naar zijn Eeuwige Wereld op 26 Tamoez
5657

T N Ts B H 
De bovenspreuk is Koningen I 1:23 en is gekozen i.v.m. zijn naam Nathan.

Alle regels zijn op rijm.

De krans, als niet-Joods symbool, doet vreemd aan.Dit symbool is ook aangebracht op de aanliggende steen van zijn echtgenote.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #39 Borne 18-05-1825
Uur van geboorte twee uur voormiddag

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #60 Borne 26-07-1897
Uur van overlijden  voormiddag vijf uur

Hij was de zoon van (150)007 & (150)008
Hij was de broer van (150)014 en (150)021.
Hij was de echtgenoot van (150)013 in eerste huwelijk en van (150)056 in tweede huwelijk.
Hij was de vader van (150)102 uit zijn tweede huwelijk.
2018/06/24
bnnch