Het Stenen Archief - Only completed research

[56068]

(150)058.jpg
2
Hurwitz
Isidor
Yitschak z.v. Shimon
Simon Hurwitz & Jettchen Wissbrun
24-01-1875
18 Shevat 5635
Levern Westfalen
23-11-1905
25 Cheshvan 5666
Borne
Borne
Hier Ruht
ISIDOR HURWITZ
Aus Levern
Geb.24 Jan.1875
Gest.23 Nov.1905

F.S.S.A.
De tekst is in het Duits.
ויצחק בא מפה באר לחי ראי
פ"נ
בחור נעים ונחמד
כ יצחק בן כ שמעון
ושם אמו יטלע
ה"ל כ"ה חשון תרס"ו

ת נ צ ב ה 


הפסוק העליון הוא מבראשית  כד סב
התעתיק אינו מדיוק כי המילה השלישית היא מבוא ולא מפה כמו במצבה
En Yitschak kwam van hier naar de put Lachai Ro'i
Hier Rust
Een aangename en aardige jonge man
De ge'eerde Yitschak zoon van de ge'eerde Shimon
En de naam van zijn moeder was Jettele
Die ging naar zijn Eeuwige Wereld 25 Cheshvan 5666
Bovenspreuk-Genesis 24:62
Geboortegegevens zijn vlg. de steen.
Dit klopt echter niet met de leeftijd bij overlijden vlg. de overlijdensakte,
welke aangeeft dat hij overleed op de leeftijd van 26 jr.
Geboortejaar zou dan moeten zijn 1879.
 

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #84 Borne 24-11-1905
Uur van overlijden  namiddag 7 uur 
Hij was de broer van (150)105 en de zwager van (150)104
2018/06/24
bnnch