Het Stenen Archief - Only completed research

[56069]

(150)059.jpg
3
Lievenboom
Levie
Yehuda (Leib) z.v. Yitschak
Theresia Hendrika Cohen
Isak Lievenboom & Lena Israel Josep Tovein
03-03-1830(zie opm.)
08 Adar 5590(zie opm.)
Borne
02-11-1922
12 Cheshvan 5683
Borne
Borne
05-11-1922//14 Cheshvan 5683
Hier Rust
LEVIE LIEVENBOOM
Weduwnaar van
THERESIA HENDRIKA COHEN
Geboren te Borne 10 Adar [8 Maart] 5590
Overleden aldaar 12 Cheswan [2 November] 5683
Zowel de burgerlijke als de Hebreeuwse  geboortedatum zijn fout
en moeten zijn  resp. 3 maart 1830 en 8 Adar 5590.

שמע ה קול יהודה
פ"נ
הח"ר יהודה המכ ליב בן יצחק
לווענבאהם ושם אמו מירלא
מ"א שנה היה פרנס ומנהיג דק"ק פה וס"ג
שנה גבאי דח"ק תלמוד תורה וגם
עשה עבודת הקדש בהיות בעל קורא
הלך אל אבות ו ובשיבה טובה אור
ליום ו י"ב ונקבר בכבוד גדול
ביום א  י"ד מרחשון שנת תרפ"ג
לפ"ק

ת נ צ ב ה 

יהודה איש כשר ונאמן במעשיו
הולך תמים ופועל צדק בכל  ימיו
וללמוד תורה יום יום היה חפצו
דורש טוב ודובר שלום לעדתו
התהלך את האלקים וחיה באמונתו
Eeuwige, hoor de stem van Yehuda

Hier Rust,

De chaveer, de heer Yehuda, genoemd Leib, de zoon van Yitschak
Lievenboom en de naam van zijn moeder was Merele
41 jaar was hij leider en bestuurder van de Heilige Gemeente alhier en 63
jaar was hij de bestuurder van de Heilige Vereniging Talmoed Tora en tevens verrichtte hij heilige dienst zijnde de voorlezer uit de Tora
Hij ging naar zijn voorvaderen en in goede ouderdom in de vooravond van vrijdag  de 12e en werd begraven met grote eer 
op zondag 14 Marcheshvan in het jaar 5683

T N Ts B H 


Achterkant (?) van de steen:-

Yehuda was een zuiver man en betrouwbaar in zijn daden
       Ingetogen gaande en rechtvaardigheid plegende al zijner dagen
       En dagelijks de Tora te bestuderen was zijn verlangen
       Het goede in acht nemende en in vrede sprekende met zijn gemeente
       Hij ging tesamen met God  en leefde in zijn geloof

De bovenspreuk is uit Deuteronomium 33:7

De eerste letters van de tekst van de tweede foto (achterkant ?) geven zijn naam Yehuda.

Tevens zijn deze 5 regels op rijm (de eerste 2 en  de laatste 3 samen)
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #22 Borne 06-03-1822
Uur van geboorte drie uur namiddag.

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #88 Borne 03-11-1922
Uur van overlijden 10 uur namiddag
(de hebreeuwse overlijdensdatum is vlg. dit uur van overlijden die van de volgende dag-vrijdag 12 Cheshvan 5683)
Hij was de zoon van (150)002 (uit zijn eerste huwelijk) 
en de broer van (150)030 & (150)037.
Hij was de echtgenoot van (150)060
Hij was de vader van (150)112,(150)113,(150)114,(150)115,(150)116 en (150)117

De familienaam van zijn moeder komt ook voor als Duveen en van der Veen-zie ook (150)002
2018/06/24
bnnch