Het Stenen Archief - Only completed research

[56076]

(150)068.jpg
4
Simons
Anna Fortunata Eleonora
Channa d.v. Ya'akov
Spanjaard
Izak Spanjaard
Koppel Simons & Emila Della Torre
10-08-1848
11 Av 5608
Marlborough Engeland(Manchester)
20-11-1901
10 Kislev 5662
Borne
Borne
Hier Rust
Anna Fortunata Eleonora
SPANJAARD-SIMONS
Geboren te Manchester 10 Augustus 1848
Overleden te Borne 20 November 1901
Geboorteplaats Manchester is verschillend van die op de overlijdensakte is aangegeven:-
Malborough.
ותתפלל חנה ותאמר
ה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל

חסד אל עשתה כל ימי חייה
נאה ויפה בדרכיה ובמדותיה
היתה אהובה  בעיני כל מכיריה
ה"ה חנה בת יעקב הנולדת מן מרים
אשת ר יצחק שפאניארד
נולדה י"א מנחם תר"ח
נפטרה י כסלו תרס"ב לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Toen bad Hanna en zeide: [Mijn hart springt van vreugde op in den HEERE; mijn hoorn is verhoogd in den HEERE; mijn mond is wijd opengedaan over mijn vijanden; want ik verheug mij in Uw heil.]

De HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle nederdalen, en Hij doet weder opkomen.
De gunst van God deed zij al de dagen van haar leven
Aangenaam en mooi in haar wegen en eigenschappen
Zij was geliefd in de ogen van al haar bekenden
Dit is Channa, de dochter van Ya'akov die geboren werd uit Miriam
De vrouw van de heer Yitschak Spanjaard
Geboren op 11 Menachem 5608
Overleden 10 Kislev 5662

T N Ts B H 
De bovenspreuk is uit "het gebed van Channa"-Samuel I-2:1 
(gedeeltelijk *) & 2:6
[Vertaling:-Statenbijbel]

* het vervolg is:-Mijn hart springt van vreugde op in den HEERE; mijn hoorn is verhoogd in den HEERE; mijn mond is wijd opengedaan over mijn vijanden; want ik verheug mij in Uw heil.

De eerste letters van de eerste drie regels geven haar naam Channa.
 

Menachem (trooster) = Menachem Av=de treurmaand Av, waarin op 9 Av 
de vastendag valt waarop de verwoestingen van de eerste en tweede tempel worden herdacht.
Zie:- https://en.wikipedia.org/wiki/Tisha_B%27Av en
https://en.wikipedia.org/wiki/Av

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #82 Borne 21-11-1901
uur van overlijden namiddag half elf

Het uur van overlijden geeft als Hebr. datum die van de volgende dag
(21-11-1901)-10 Kislev 5662, zoals op de steen vermeld.

De geboortedatum vlg. de steen.

Zij was de echtgenote van (150)069 en de moeder van (150)018,(150)019 en (150)075b

[Bron:-wiewaswie.nl]
Huwelijk:-
Akte #24 Borne 20-12-1869
Gehuwd te Dusseldorf (Pruissen) 22 12 1868
2018/06/25
bnnch