Het Stenen Archief - Only completed research

[56077]

(150)069.jpg
5
Spanjaard
Izak
Yitschak z.v. Ya'akov
Anna Fortunata Eleonora Simons
Jacob Salomon Spanjaard & Roosjen Zwartz
29-08-1838
8 Eloel 5598
Borne
06-05-1912
19 Iyar 5672
Borne
Borne
08-05-1912//21 Iyar 5672
Hier Rust
IZAK JACOB SPANJAARD
Geboren te Borne 29 Augustus 1838
Overleden aldaar 6 Mei 1912
ויצחק בא מבוא
באר לחי ראי

פ"נ

ידו תמכה עני ואביון
צדקה ומישרים בכל דרכיו
חן היה לו בכל מכיריו
קדוש יתן לו שכרו הטוב
ה"ה כ יצחק בן  כ יעקב שפאניארד
ושם אמו רייזכא
נולד ח אלול תקצ"ח
נפטר בשם טוב ביום ב י"ט אייר
ונקבר בכבוד גדול ביום ד כ"א בו

ת נ צ ב ה 
 Izak nu kwam, van daar men komt tot den put Lachai-roi

Hier Rust
Zijn hand steunde arme en noodruftige
Rechtvaardigheid en rechtschapenheid op al zijn wegen
Gunst had hij bij al zijn bekenden
De Heilige schenke hem zijn goede loon
Dit is de ge'eerde Yitschak zoon van de ge'eerde Ya'akov Spanjaard
En de naam van zijn moeder was Reizke
Geboren op 8 Eloel 5598
Overleden in goede naam op maandag 19 Iyar
En werd begraven met grote eer op woensdag de 21ste daarvan

T N Ts B H 

De bovenspreuk is Genesis 24:62 (vertaling:-Statenbijbel)

De eerste letters van de eerste 4 regels geven zijn naam Yitschak
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #74 Borne 30-08-1838
Uur van geboorte:- 9 uur 's morgens

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #33 Borne-07-05-1912
Uur van overlijden voormiddag half vijf.
Hij was de zoon van (150)014 en (150)182 en de broer van (150)070 en (150)072
Hij was een halfbroer van (150)089 (dezelfde vader)   
Hij was de echtgenoot van (150)068 en de vader van (150)018,(150)019 en (150)075b.
Deze laatste trouwde met (150)075a, de dochter van zijn broer (150)070
2018/06/25
bnnch