Het Stenen Archief - Only completed research

[56078]

(150)070.jpg
5
Spanjaard
Bernard
Pinchas z.v. Ya'akov
Bertha Hanf
Jacob Salomon Spanjaard & Roosjen Zwartz
14-12-1843
21 Kislev 5604
Borne
12-02-1908
11 Adar I 5668
Borne
Borne
13-02-1908//12 Adar I 5668
Hier Rust
BERNARD SPANJAARD
Geboren te Borne 21 Kislew 5604//14 December 1843
Overleden aldaar 11 Adar I 5668//11 Februari 1908

Z.A.R.I.V.
יצא אדם לפעלו
ולעבדתו עדי ערב
פ"נ
איש נאמן בדרכיו ורב מפעלים
דורש טוב לבני ביתו תמך עני
ואביון
ה"ה כ פינחס בן יעקב
שפאניארד
ושם אמו רייזכא
הלך לעולמו בשם טוב אור ליום ה
י"א אדר ראשון ונקבר בכבוד גדול
עש"ק י"ב בו שנת תרס"ח לפ"ק

ת נ צ ב ה 
De mens gaat dan uit tot zijn werk, en naar zijn arbeid tot den avond toe.

Hier Rust

Een man , trouwhartig op zijn wegen en vol bedrijvigheid
Die het goede voor had met zijn huisgenoten en arme
en noodruftige ondersteunde.
Deze is de ge'eerde Pinchas zoon van Ya'akov Spanjaard
En de naam van zijn moeder was Reiske
Hij ging naar zijn Eeuwige Wereld in goede naam in de vooravond
van donderdag 11 Adar I en werd begraven met grote eer 
op de vooravond van de Heilige Shabbath(vrijdag) de 12e daarvan  in het jaar 5668.

T N Ts B H 
Bron van de bovenspreuk:-
Psalm 104:23 (vertaling:-Statenbijbel)

De burgerlijke dag van overlijden was woensdag 12-02-1908.
De Joodse overlijdensdag was echter die van donderdag (13-02-1908)
11 Adar I 5668 omdat het overlijden 's avonds na zonsondergang was.

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #84 Borne 15-12-1843
Uur van geboorte '[s morgens 10 uur

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #21 Borne 13-02-1908
Uur van overlijden half elf namiddag
Hij was de zoon van (150)014 en (150)182 en de broer van (150)069,(150)072,  en een halfbroer van (150)089  (dezelfde vader)
Hij was de vader van (150)075a & (150)126
2018/06/25
bnnch