Het Stenen Archief - Only completed research

[56080]

(150)072.jpg
5
Spanjaard
David Jacob
David z.v. Ya'akov
Dina Prins
Jacob Salomon Spanjaard & Roosjen Zwartz
08-02-1840
4 Adar I 5600
Borne
15-08-1917
27 Av 5677
Arnhem
Borne
19-08-1917//1 Eloel 5677
Hier Rust
David Jacob Spanjaard
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Echtgenoot van Dina Prins
Geboren te Borne 8 Februari 5600//1840
Overleden te Arnhem 15 Augustus 5677//1917

Z.A.R.I.V.
שם טוב אם יקנה משמות נעימים אשר יקרא
תחת כן יום  המיתה מיום לידה הוטב 

פ"ט
לדוד משכיל בכל דרכיו
קנה לו שם בהטבת מעשיו
פרנס ומנהיג לעדתו
ולכללי ישראל במדינתו
פזר מהונו לעניים לדלים
וגם לבנינים לצרכי רבים
ה"ה כ"ה דוד בן כ"ה יעקב שפאניארד
ושם אמו רייזכא
ה"ל ביום ד כ"ז מנחם אב בעיר ארנהיים
ונקבר פה בכבוד גדול א אלול תרע"ז לפ"ק

ת נ צ ב ה 
הפסוק העליון לקוח מיוצר שבתוך
החזרה של שליח ציבור בשחרית
Indien men een goede naam aanschaft uit de aangename namen waaronder
men genoemd kan worden, dan is de dag des doods te preferen boven de dag van de geboorte.

Hier is geborgen
David handelde verstandig op al zijn wegen
Hij verschafte zich een naam door de uitmuntendheid zijner daden
Bestuurder en leider van zijn gemeente
En voor alle Israelieten in het land
Verdeelde van zijn vermogen aan armen en behoeftigen
En ook voor   gebouwen tot nut van allen
Deze is de ge'eerde heer David zoon van de ge'eerde heer Ya'akov Spanjaard
En de naam van zijn moeder was Reiske,
Hij ging naar zijn Eeuwige Wereld op woensdag 27 Menachem Av in de stad Arnhem
En werd hier begraven in grote eer op 1 Eloel 5677

T N TS B H 
De bovenspreuk is uit een invoeging (Jotseer) bij de herhaling van het ochtendgebed door de voorzanger op Grote Verzoendag.

De eerste regel is (enigszins veranderd) I Samuel 18:14

De tweede regel van de tekst verwijst ook weer naar de bovenspreuk (of omgekeerd).

De zes eerste regels zijn op rijm (3 keer 2).
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #16 Borne 10-02-1840

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #706 Arnhem  17-08-1917
Hij was de zoon van (150)014 en (150)182 en de broer van (150)069,(150)070 en een  halfbroer van (150)089 (dezelfde vader).

Hij was de echtgenoot van (150)073, vader van (150)081 en grootvader moederskant van (164)33-02.
2019/08/11
bnnch