Het Stenen Archief - Only completed research

[56081]

(150)073.jpg
5
Prins
Dina
Dina d.v. Yitschak
Spanjaard
David Jacob Spanaard
Isak Lipman Prins & Henriette Eliaser Roosen
01-11-1845
1 Cheshvan 5606
Den Haag
11-01-1923
24 Tevet 5683
Den Haag
Borne
15-01-1923//27 Tevet 5683
Hier Rust
DINA PRINS
Weduwe van
DAVID JACOB SPANJAARD
Geboren te 's Gravenhage 1 Cheswan 5606//1 November 1845
Overleden aldaar 24 Teiweis 5683//11 Januari 1923

H.A.R.I.V.

הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו
תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה
פ"ט
דרכיה היו נעימות וארחתיה טובים
יקרה וחשובה מכרה רחוק מפנינים
נפשה דבקה לבעלה ובניה בטוב הדריכה
הדר ועוז לבושה ועניים באהבה תמכה
ה"ה מרת דינה בת יצחק פרינץ
אלמנת דוד בן יעקב שפאניאהרד
ושם אמה הינדלא עלתה למרום
בק"ק האג אור ליום ו כ"ד טבת
ונקברה פה יום ב כ"ז טבת שנת
תרפ"ג לפ"ק

ת נ צ ב ה 
[Vertalingen van bijbelteksten vlg. de statenbijbel]

Die beminden, en die liefelijken in hun leven, zijn ook in hun dood niet gescheiden
Geef haar van de vrucht harer handen, en laat haar werken haar prijzen in de poorten.

Hier is geborgen
Haar wegen waren aangenaam en haar paden goed
Dierbaar en belangrijk, want haar waardij is verre boven de parels
Haar ziel kleefde zich aan haar echtgenoot en haar kinderen leidde ze op in het goede
Sterkte en heerlijkheid zijn haar kleding en de armen ondersteunde zij in liefde
Deze is Mevrouw Dina dochter van Yitschak Prins
Weduwe van David de zoon van Ya'akov Spanjaard
En de naam van haar moeder was Hindele, zij steeg Hemelwaards
In de heilige gemeente Haag op de vooravond van vrijdag 24 Tevet
en werd alhier begraven op maandag 27 Tevet in het jaar
5683

T N Ts B H 


De eerste regel van de bovenspreuk is uit II Samuel 1:23

Verder is de tekst doorweven met citaten uit Spreuken 31-dat als loflied op de vrouw-Eshet Chail-een onderdeel is van de   Shabbathavond (vrijdagavond) gezangen. 

a)-De tweede regel van de bovenspreuk:- 31:31
b)-Tweede regel van de tekstׂׂ  (laatste gedeelte):-31:10
c)-Vierde regel van de tekst (eerste gedeelte):-31:25

De eerste letters van de 4 eerste tekstregels geven haar naam Dina. 
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #2113 's Gravenhage 03-11-1845
Uur van geboorte 9 uur 's morgens

[Bron:-Digitale Studiezaal 's Gravenhage]
Overlijden:-
Akte #137 's Gravenhage 13-01-1923
Uur van overlijden zes uur namiddag
Zij was de echtgenote van (150)072, moeder van (150)081 en grootmoeder moederskant  van (164)33-02.
Zij was de zuster van (173)090, die trouwde met Alexander Spanjaard,
die een halfbroer was van haar echtgenoot (tweede huwelijk van diens vader).
2019/08/11
bnnch