Het Stenen Archief - Only completed research

[56082]

(150)075a.jpg
4
Spanjaard
Olga Sara
Sara d.v. Pinchas
Spanjaard
Jacobus Spanjaard
Bernhard Spanjaard & Bertha Hanf
23-06-1884
30 Sivan 5644
Borne
01-11-1967
28 Tishri 5728
Hengelo (Ov)
Borne
03-11-1967//30 Tishri 5728
Hier Rust
OLGA SARA SPANJAARD
Weduwe van
JACOB SPANJAARD
Geboren te Borne 30 Siwan 5644//23 Juni 1884
Overleden te Hengelo(O)
22 Tisjri 5728
1 November 1957

H.A.R.I.V.
Op de steen  is de naam van haar echtgenoot Jacob.
ותמת שרה
פ"ט
אשה ישרה א"מ שרה בת ר פינחס
ושם אמה ביילא
כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון
הלכה לעולמה ביום ד כ"ה תשרי
ונקברה בכבוד גדול ביום ו 
תשכ"ח לפ"ק

ת נ צ ב ה 
כ"ה תשרי הינה טעות וצ"ל כ"ח תשרי
En Sara stierf
Hier is geborgen
Een rechtschapen vrouw ,  een vrouw mevr. Sara dochter van de heer Pinchas
En de naam van haar moeder was Beile
Haar handpalm spreidde zij uit naar de arme en haar handen naar de behoeftige
Zij ging naar haar Eeuwige Wereld op woensdag 25 Tishri(*)
En werd met grote eer begraven op vrijdag
5628

T N Ts B H 
(*)-De overlijdensdatum staat foutief als 25 Tishri ipv 28 Tishri

Bovenspreuk:-Genesis 23:2
Derde regel:-Spreuken 31:20
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #58 Borne 24-06-1884
Uur van geboorte voormiddag 6 uur

[Bron:-Koninklijke Bibliotheek-Delpher-Kranten-Algemeen Handelsblad 
-02-11-1967]
Overlijden
Zij was de dochter van (150)070 en (150)071 en de zuster van (150)126.
Zij was gehuwd met (150)075b, de zoon van haar vaders broer (150)069

Zij was de moeder van (150)076 & (150)077
2018/06/25
bnnch