Het Stenen Archief - Only completed research

[56083]

(150)075b.jpg
5
Spanjaard
Jacobus(Jacob)
Aryeh Ya'akov z.v. Yitschak
Olga Sara Spanjaard
Izak Jacob Spanjaard & Anna Forunata Eleonora Simons
21-06-1873
26 Sivan 5633
Borne
15-08-1934
5 Eloel 5694
Borne
Borne
18-08-1934//8 Eloel 5694
Hier Rust
JACOB SPANJAARD
Geboren te Borne 26 Sivan 5633//21 Juni 1873
Overleden aldaar  5 Eloel 5694//15 Augustus 1934

Z.A.R.I.V.
Naam op geboorte-en overlijdensaktes Jacobus
ויעקב הלך לדרכו
פ"נ
איש קם כאריה לצאת למלאכתו
וכיעקב עבד בשמחה את עבדתו
ביד רחבה עזר עזר את עמיתו
עד פגע במקום הזה ולן שם כי בא שמשו
ה"ה ר אריה יעקב
בן ר יצחק שפאניאהרד
ושם אמו חנה
נפטר אור ליום ה ה אלול
ונקבר בכבוד גדול יום א ח אלול
תרצ"ד לפ"ק

ת נ צ ב ה 


En Ya'akov ging zijns weegs
Hier Rust
Een man die opstond als een leeuw om naar zijn arbeid te gaan
Als Ya'akov deed hij met vreugde zijn werk
Met gulle hand hielp hij, hielp zijn naaste.
Tot hij op deze plaats werd aangetast en aldaar verbleef  want zijn zon
was ondergegaan
Deze is  Aryeh Ya'akov Spanjaard
En de naam van zijn moeder was Channa
Overleden op de vooravond van donderdag 5 Eloel
En met grote eer begraven op zondag 8 Eloel
5694

T N Ts B H 

Bovenspreuk:-Genesis 32:2

De eerste regel slaat terug op zijn eerste naam Aryeh(Leeuw) en de tweede regel op zijn tweede naam Ya'akov.

De vierde regel is een kleine variant op Genesis 28:11, in de Statenbijbel vertaald met:-
En hij geraakte op een plaats, waar hij vernachtte; want de zon was ondergegaan.


[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #68 Borne 21-06-1873

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #59 Borne 16-08-1934
Uur van overlijden 11 uur in de namiddag

Vlg. dit uur van overlijden was de Joodse datum die van de reeds ingevallen volgende dag 5 Eloel 5694(16-08-1934)
Hij was de zoon van (150)069 & (150)068 en de broer van (150)018 en (150)019

Hij was de echtgenoot van (150)075a
Hij was de vader van (150)076 & (150)077
 

Zij was de moeder van (150)076 & (150)077
2018/06/25
bnnch