Het Stenen Archief - Only completed research

[56086]

(150)078.jpg
5
Jacobs
Joseph
Joseef z.v. Ya'akov
Friederike Mildenberg
Jakob Jacobs & Feije Lievendag
10-04-1852
21 Nissan 5612
Borne
03-06-1908
4 Sivan 5668
Borne
Borne
Hier Rust
Joseph Jacobs
Echtgenoot van F.Mildenberg
Geb.te Borne 10 April 1852//21 Niesan 5612
Overl.aldaar 3 Juni 1908//4 Siewan 5668

H.R.I.V.
H.R.I.V. = Hij Ruste in Vrede.
וילך יוסף אחרי אחיו
פ"נ
איש תמים ירא בוראו בכל ימיו
ה"ה כ יוסף בן יעקב יאקאבס
הלך לעולמו אור ליום ד
ד סיון שנת תרס"ח לפ"ק

ת נ צ ב ה 

En Joseef ging achter zijn broeders aan

Hier Rust
Een ingetogen man Godvrezend al zijn dagen
Deze is de ge'eerde Joseef zoon van Ya'akov Jacobs
Hij ging zijn Eeuwige Wereld in de nacht woensdag
4 Sivan van het 5668

T N Ts B H 
Bovenspreuk is uit Genesis:-37:17
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #30 Borne 13-04-1852
uur van geboorte 1 uur 's nachts 

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #50 Borne  03-06-1908
Uur van overlijden 1 uur voormiddag
Hij was de zoon van (150)040 & (150)041 en de broer van (150)067
2018/06/25
bnnch