Het Stenen Archief - Only completed research

[56087]

(150)079.jpg
5
Beer, de
Benjamin
Benjamin z.v. Yehuda
Dina Suskind
Levie Benjamin de Beer & Hanna Jacobs
10-01-1826
3 Shevat 5586
Stad Delden
15-03-1909
23 Adar 5669
Borne
Borne
Hier Rust
BENJAMIN de BEER
Geb.te Delden 10 Jan.
5586,overl.te Borne
15 Maart 5669.
פ"נ
בנימין בן יהודה
ושם אמו הנדלא
נפטר כ"ג  אדר  תרס"ט
ת מ ך 
Hier Rust
Benjamin zoon van Yehuda
En de naam van zijn moeder was Hendele
Overleden 23 Adar 5669
Moge hij in ere rusten
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #1 Stad Delden 13-01-1826
uur van geboorte elf uur  's avonds
(de Joodse datum is vlg. dit uur  van geboorte die van de volgende dag-
3 Shevat 5586-11-01-1826)

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #35 Borne 16-03-1909
Uur van overlijden half elf namiddag
(de Joodse datum is vlg. dit uur  van overlijden die van de volgende dag-
23 Adar 5669-16-03-1909)
Hij was de echtgenoot van (150)093
 hij was de halfbroer van  (150)041 - zie daar, en een achterneef van (150)024, die de neef van zijn moeder was, en (half)oom van (150)078 
2018/06/25
bnnch