Het Stenen Archief - Only completed research

[56088]

(150)080.jpg
5
Spanjaard
Donald Jacques
David Ya'akov z.v. Yitschak
Spanjaard
Isaac Jacob Spanjaard & Juliette Polak
26-04-1908
25 Nissan 5668
Borne
10-05-1909
19 Iyar 5669
Borne
Borne
Hier Rust
Donald Jacques
zoon van
I.J.Spanjaard,Dzn en
Juliette Polak.
Geb.26 April 1908.Overl.10 Mei 1909
ה נתן ה לקח יהיה שם ה מברך
פ"נ
הילד דוד יעקב בן יצחק
שפאניארד אך בן שנה
היה בהלך אל אביו שבשמים
ביום י"ט אייר תרס"ט לפ"ק

ת נ צ ב ה 

De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam van de Here zij gezegend
Hier Rust
Het kind David Ya'akov zoon van Yitschak
Spanjaard, slechts een jaar was hij toen hij ging naar zijn Vader
in de Hemel, op 19 Iyar 5669

T N Ts B H  
Bovenspreuk is uit Job 1:21
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #66 Borne 28-04-1908
uur van geboorte 8 uur voormiddag

[Bron;-Family Search]
Overlijden:-
Akte #54 Borne 11-05-1909
Uur van overlijden 9 uur voormiddag
Hij was de zoon van (150)081 & (150)082 en de broer van (150)125 en (150)177
2018/06/25
bnnch