Het Stenen Archief - Only completed research

[56092]

(150)084.jpg
5
Lievendag
David
David z.v. Joseef
Sara Maas
Joseph Hartog Lievendag & Dina David van Gelder
15-04-1835
16 Nissan 5595
Borne
24-09-1913
22 Eloel 5673
Borne
Borne
26-09-1813//24 Eloel 5673
Hier Rust
DAVID LIEVENDAG
Geb.te Borne 16 Niesan 5595
                       15 Apri 1835
Overl.aldaar  22 Elloel 5673
                      24 September 1913

Z.A.R.I.V. 
ויהי דוד בכל דרכיו משכיל
פ"נ
איש נאמן במלאכתו וצדיק
בדרכו 
ה"ה כ דוד בן כ יוסף
ליווענדאך הלך לעולמו 
ביום ד כ"ב אלול ונקבר עש"ק
כ "ד בו תרע"ג לפ"ק

ת נ צ ב ה 
En op al zijn wegen handelde David met wijsheid
Hier Rust
Een  man betrouwbaar in zijn bezigheden en rechtvaardig op zijn (levens)weg
Deze is de ge'eerde David zoon van de ge'eerde Joseef
Lievendag, hij ging naar zijn Eeuwige Wereld
op woensdag 22 Eloel en werd begraven op de vooravond van de Heilige Shabbath(vrijdag)   de 24ste daarvan
5673

T N Ts B H  
De bovenspreuk is uit  Samuel 1:-18:14
Hij was de zoon van  (150)009 & (150)032  en de broer van(150)040,(150)047,(150)044 en (150)055
Hij was de echtgenoot van (150)084 en de vader van (150)094
2018/06/25
bnnch