Het Stenen Archief - Only completed research

[56096]

(150)089.jpg
5
Spanjaard
Alexander
Shlomo z.v.Ya'akov
Carolina Prins
Jacob Salomon Spanjaard & Charlotte Lehmann
21-04-1855
3 Iyar 5615
Borne
21-11-1912
11 Kislev 5673
Arnhem
Borne
25-11-1912//15 Kislev 5673
Hier Rust
ALEXANDER SPANJAARD
Echtgenoot van CAROLINA PRINS
Geboren te Borne 21 April 1855
Overleden te Arnhem 
21 November 1912
Hij keere weder tot zijn familie
En ga terug tot de bezitting zijner ouders
De  onderspreuk is de vertaling van de bovenspreuk in de Hebreeuwse tekst uit Leviticus 25:41
ושב אל משפחתו
ואל אחזת אבותיו ישוב
פ"נ
כ שלמה בן כ יעקב שפאניארד
נפטר ביום ה י"א כסלו ונקבר
 יום ב ט"ו בו תרע"ג לפ"ק

ת נ צ ב ה 
En kere terug naar zijn familie
En naar het bezit van zijn voorouders zal hij wederkeren
Hier Rust
De ge'eerde Sh'lomo zoon van de ge'eerde  Ya'akov Spanjaard
Overleden op donderdag 11 Kislev en werd begraven
op maandag de 15e daarvan 5673

T N Ts B H 
De bovenspreuk is uit Leviticus 25:41
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #33 Borne 23-04-1855
Uur van geboorte voormiddag 1 uur

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #781 Arnhem  22-11-1912
uur van overlijden 2 uur namiddag
Hij was de zoon van (150)014 en (150)015 en een halfbroer van (150)069,(150)70 & (150)072(dezelfde vader)
Hij is de echtgenoot van (150)090
2018/06/25
bnnch