Het Stenen Archief - Only completed research

[56097]

(150)090.jpg
5
Prins
Carolina
Keile d.v.Yitschak
Spanjaard
Alexander Spanjaard
Isak Heijman Prins & Henriette Eliaser Roosen
10-05-1862
10 Iyar 5622
Den Haag
12-09-1931
1 Tishri 5692
Zutphen
Borne
15-09-1931//4 Tishri 5692
Hier Rust
CAROLINA PRINS
Weduwe van ALEXANDER SPANJAARD
Geboren te 's Gravenhage 10 Mei 1862.
Overleden te Zutphen 
12 September 1931.
Zij strekte hare palmen uit naar den arme
En haare handen reikte zij den behoeftige.
De onderspreuk is de vertaling van de bovenspreuk in het Hebreeuws.
De bron:-Spreuken 31:20
כפה פרשה לעני
וידיה שלחה לאביון
פ"ט
מ קילא בת כ יצחק פרינץ
אלמנת כ שלמה שפאניארד
נפטרה ש"ק יום א דר"ה ונקברה
ביום ג ד תשרי תרצ"ב לפ"ק

ת נ צ ב ה 

Haar handpalm spreiide zij uit naar de arme
En haar handen naar de nooddruftige
Hier is geborgen
Mevrouew Keile dochter van de ge'eerde Yitschak Prins
Weduwe van de de ge'eerde Shlomo Spanjaard
Overleden op de Heilige Shabbath de eerste dag van Rosh Hashana (Nieuwejaarsdag) en werd begraven
op Dinsdag 4 Tishri 5692

T N Ts B H 

Bovenspreuk:-Spreuken 31:20
[Family Search]
Geboorte:-
Akte #1100-'s Gravenhage 12-05-1862
Uur van geboorte middag 12 uur

[Family Search]
Overlijden:-
Akte #212 Zutphen 14-09-1931
Uur van overlijden 4 uur namiddag
(Zij woonde te Pregny bij Geneve in Zwitserland)
Zij was de zuster van (173)073, die trouwde met David Jacob Spanjaard,
die een halfbroer was van haar echtgenoot (eerste huwelijk van diens vader)

Zij is de echtgenote van (150)089
2018/06/25
bnnch