Het Stenen Archief - Only completed research

[56102]

(150)097.jpg
4
Meijberg
Rosa
de Leeuw
Joseph de Leeuw
Carl Meijberg & Emilie Cohen
04-10-1877
27 Tishri 5638
Wilhelmshafen Duitsland
03-02-1922
5 Shevat 5682
Borne
Borne
Hier Rust
ROSA MEIJBERG
Echtgenoote van
Joseph de Leeuw
Geb.te Wilhelmshafen
27 Tisrie 5638
4 October 1877
Overl.te Borne
5 Sjewat 5682
3 Feb.1922

Z.R.I.V.

פ"ט
האשה היקרה תפארת בעלה
אם הבנים שמחה ה"ה מרת רייזכע
אשת יוסף דע לעעוו ושם אמה
אסתר נפטרה עש"ק ה שבט
תרפ"ב לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Hier is geborgen
De dierbare vrouw, de pracht van haar man,
De blijde moeder van kinderen (*) , deze is mevrouw Reiske,
De vrouw van Joseef de Leeuw en de naam van haar moeder was
Esther, overleden op de vooravond van de Heilige Shabbath (vrijdag) 
5 Shevat 5682

T N Ts B H 
(*)-Psalm 113:9
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #20 Borne 03-02-1922

Geboortegegevens vlg. de steen
Geboorteplaats op de overlijdensakte:-Heppens(Pruissen)
Zij was de eerste echtgenote van (150)098 en de moeder van (150)108

Behalve (150)108, gaf zij geboorte aan:

- Zelma de Leeuw op 16 Aug 1904; deze huwde op 14 Apr 1932 te Borne, 27 jr.oud met Joseph v.Gelder, adjunct commies, uit Beilen, 33 jr.oud, zoon van Abraham v.Gelder & Sara Rosenberg.
- Donald de Leeuw op 17 Sep 1909
2018/06/25
bnnch