Het Stenen Archief - Only completed research

[56104]

(150)099.jpg
4
Frankfort
Salomon Mozes
Shlomo(genoemd Zanwil) z.v.Moshe
Sara Cohen
Moses Simon Frankfort & Henriette Goudsmit
17-09-1843
22 Eloel 5603
Meppel
27-10-1922
6 Cheshvan 5683
Borne
Borne
Hier Rust
Salomon Mozes Frankfort
Weduwnaar van
Sara Cohen
Geboren te Meppel 22 Eloel//17 September 5603
Overleden te Borne 6 Cheswan//28 October 5683 

De burgerlijke overlijdensdatum is niet 28 October 1922 maar 27 October 1922.
28 October is de dag die samengaat met de Joodse dag van overlijden, die inderdaad volgens het uur van overlijden de volgende dag is -Zaterdag/Shabbath 28 October 1922(6 Cheshvan 5683).
Dit is echter nog niet de burgerlijke dag van overlijden.
מתוקה שנת העובד
פ"נ
איש ירא אלקים ושוקד על
דלתות התורה יום יום הולך
תמים ופועל צדק ונאמן בדרכיו
ה"ה שלמה המכ זנוויל בן
הה"ד משה פרנקפורט ושם
אמו יטא הלך לעולמו
בשיבה טובה ליל ש"ק ו
מרחשון תרפ"ג לפ"ק

ת נ צ ב ה 


Zoet is de slaap van de werker
Hier Rust
Een Godsvrezend man en dagelijks intensief doende zijn
met de deuren van de Leer (*)
Ingetogen gaande en rechtvaardigheid plegende en betrouwbaar in hetgeen
hij deed,
Deze is Shlomo, genoemd Zanwil (**), de zoon van de heer Moshe Frankfort, en de naam van zijn moeder was Jette, hij ging naar zijn Eeuwige Wereld in goede ouderdom in de nacht van de Heilige Shabbath 6 Cheshvan 5683

T N Ts B H 

Bovenspreuk:-Prediker 5:11

(*)-Talmoed-tractaat Berachoth en andere rabbijnale verwijzingen.
(**)-Opgemerkt wordt, dat Zanwil gewoonlijk dient als bijzetsel van Shmue'el, terwijl Zalman het bijzetsel van Shlomo is.
Het gebeurde wel, dat Zanwil 'vertaald' werd naar Salomon, maar dit is j de 1ste keer in het kader van het onderzoek dat deze dubbele naam zo in het hebr/jiddisj voorkomt.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #160 Meppel 18-09-1843

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #87 Borne 28-10-1922
uur van overlijden:-half twaalf namiddag
(Bron:-Copie van originele overlijdensakte  als bijlage van deze bron via het HCO)
Volgens dit uur van overlijden was de Joodse dag de volgende-Shabbath 28-10-1922zijn huwelijk was te Oldenzaal op 7 Jan 1885: Salomon Mozes Frankfort, koopman, geb. te Meppel, 41 jr.oud en Sara Cohen, uit Oldenzaal, 43 jr.oud, dochter van Abraham Cohen & Roosje Mannes Minco. 

uit dit huwelijk werd een dochter geboren te Oldenzaal op 18 Dec 1885, Johanna Frankfort, echtgenote van (150)102. Zij kwam om op 1 Feb 1943 in Auschwitz
2018/06/25
bnnch