Het Stenen Archief - Only completed research

[56108]

(150)105.jpg
5
Horwitz(Hurwitz)
Johanna
Chana d.v. Shimon
Lievendag
Mozes Lievendag
Simon Hurwitz & Jettchen Wissbrun
23-03-1864
15 Adar II 5624
Levern( Duitsland)
09-08-1930
15 Av 5690
Brockshagen (Duitsland)
Borne
Hier Rust
JOHANNA HORWITZ
Weduwe van
MOZES LIEVENDAG
Geboren te Levern(DLD) 15 Adar II//23 Maart 5624
Overleden aldaar 15 Ab//9 Augustus 5690

Hurwitz op de huwelijksakte

Zij overleed in Brockshagen (Duitsland) en niet te Levern zoals de steen aangeeft.
פ"ט
מרת חנה בת שמעון אלמנת
מנחם משה ליווענדאך ושם
אמה הינדלא הלכה לעולמה 
ש"ק ט"ו מנחם אב תר"צ לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Hier is geborgen
Mevrouw Channa dochter van Shimon, de weduwe van
Menachem Moshe Lievendag en de naam
van haar moeder was Hindele, zij ging naar haar Eeuwige Wereld
Op de Heilige Shabbath 15 Menachem Av 5690

T N Ts B H 
[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte # 50 Borne 13-08-1930 (overl. te Brockshagen (Duitsland))
Zij was de echtgenote van (150)104 en de zuster van (150)058
zij was de zuster van (150)058
 

[Bron:-wiewaswie.nl]
Huwelijk:-
Akte #15 Borne 28-05-1897
gehuwd te Levern 18 03 1897]
2018/06/25
bnnch