Het Stenen Archief - Only completed research

[56112]

(150)109.jpg
5
Cohen
Levie Isaac(Izak)
Yehuda z.v. Yitschak ha-Cohen
Sara van Gelder
Isaac Cohen & Regina ten Brink
03-06-1870
4 Sivan 5630
Hengelo (Ov)
02-09-1927
5 Eloel 5687
Enschede
Borne
Hier Rust
Het stoffelijk overschot
Van onzen geliefden man,
Vader, behuwd-en grootvader
LEVIE ISAAC COHEN
Overleden 5 Eloel\\2 September 5687
In den ouderdom van 57 jaar
HIJ RUSTE IN VREDE !

Levie Izak op de geboorteakte
פ"נ
איש מהיר במלאכתו נכבד בעירו חונן דל ויתום
אוהב ואהוב לביתו לזרעו למשפחתו ולכל מכיריו
ה"ה
כ יהודה
בן כ יצחק הכהן
ושם אמו רעכלא
הלך לעולמו עש"ק פ שופטים
ה אלול תרפ"ז לפ"ק

ת נ צ ב ה 

Hier Rust
Een man, snel in zijn werkzaamheden, ge'eerd in zijn stad , barmhartig voor de arme en de wees,
Liefhebbend en geliefd in zijn huis, bij zijn nageslacht en familie en al zijn bekenden,
Deze is
De ge'eerde Yehuda
De zoon vqan de ge'eerde Yitschak ha-Cohen
En de naam van zijn moeder was Rechele
Hij ging naar zijn Eeuwige Wereld op de vooravond van de Heilige Shabbath(vrijdag) van Parashat Shoftim
5 Eloel 5687

T N Ts B H 

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #79 Hengelo(OV)  04-06-1870
Uur van geboorte namiddag 7 uur

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #344 Enschede 02-09-1927

Uur van overlijden voormiddag half zes
zijn huwelijk was te Eibergen op 6 Sep 1900: Levie Izak Cohen, kantoorbediende, 30 jr.oud en Sara v.Gelder, 22 jr.oud, dochter van Abraham v.Gelder & Sophia Elzas.

Dochter Sophia Regina Cohen, geb.te Borne op 11 Jul 1901, omgekomen te Auschwitz op 9 Nov 1942, 41 jr.oud, echtg. van Lehman Cohen; was gehuwd te Borne op 1 Aug 1923, 22 jr.oud met Lehman Cohen, bedrijfsleider te Oldenzaal, 29 jr.oud.
2018/06/25
bnnch