Het Stenen Archief - Only completed research

[56141]

(207)01
4
Messcher
Jehozia Levis
Yehoshuah z.v. Yehuda
Levie Joseph Messcher & Ciena(Sina) Isaaks Cohen
09-12-1850
4 Tevet 5611
Haskerland(Friesland))
16-4-1930
18 Nissan 5690
Eindhoven
Eindhoven (De Grote Beek)
Hier Rust
JEHOZIA LEVIS MESSCHER
Overl. 18 Niesan 5690//16 April 1930
Oud 71 jaar.
De leeftijd op de steen is fout.Hij was 79 jaar bij overlijden, zoals ook op de overlijdensakte juist is aangegeven.
פ"נ
יהושע
בן יהודה מעסחער
ושם אמו שינא
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte # Haskerland 10-12-1850
(pag.085/1-7-reg.nr.1016)

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #280  Eindhoven 16-04-1930
Uur van overlijden voormiddag half vijf
2020/01/21
moshe_m