Het Stenen Archief - Only completed research

[56145]

(179)360714
3
Gans
Simon
Re'uveen z.v. Aryeh (zie opm.)
Gelle Goudsmid
Lion Gans en Saartje Rubens
04-06-1855
18 Sivan 5615
Vreeswijk
12-01-1919
11 Shevat 5679Zie opm.)
Farsum
Delfzijl (Farmsum)
13-01-1919 // 12 Shevat 5679
Geen Nederlandse tekst aanwezig
Omdat deze man de Joodse naam Ruben draagt en is ingeschreven als Simon, kwam de vraag  naar voren of de identificatie juist is.
Het antwoord hierop is positief, omdat:-
a. de Joodse naam van zijn vader  is Aryeh = leeuw = Lion
b. op de steen van zijn vrouw  (179)360804 staat hij vermeld als Re'uven Gans
פ"נ
איש חשוב ראובן
בן אריה הלך לעולמו
י"א שבט ונקבר בי"ב
בו שנת עטרת לפ"ק
ת מ כ
עטרת = תרע"ט
Hier Rust
een vooraanstaande man Re'uveen 
zoon van Aryeh hij ging naar zijn Eeuwige Wereld 
op 11 Shevat en werd begraven op de 12e
daarvan  [ in het jaar] "kroon" (1)
Moge hij in ere rusten
(1) De letters van de cijferwaarde van het jaar van overlijden [5]679 in andere volgorde  vormen het  Hebreeuwse woord voor kroon 
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #27 Vreeswijk 05-06-1855
Uur van geboorte 's avonds zeven uur.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #6  Delfzijl  13-01-1919
Uur van overlijden namiddag vijf uur.
(Er is van uitgegaan, dat ondanks het winterjaargetijde, dit uur nog voor zonsondergang viel en daarom de Joodse overlijdesdatum die is van 12-01-1919, zoals op de steen staat, en niet de volgende dag).


Echtgenoot van (179)360804
Vader van (179)360715 & (179)360803

Huwelijk:-
Akte #7  Delfzijl 21-03-1883
2021/03/04
bnnch