Het Stenen Archief - Only completed research

[56146]

(179)360715
5
Gans
Cornelia
Chaichie d.v. Re'uveen
Pels
Herman Pels
Simon Gans & Gelle Goudsmid
22-06-1892
27 Sivan 5652
Farmsum
26-01-1919
25 Shevat 5679
Farsum
Delfzijl (Farmsum)
28-01-1919 // 27 Shevat 5679
Geen Nederlandse tekst aanwezig
פ"ט
אשה חשובה חייכי
ושם בעלה חיים
הלכה לעולמה כ"ה
שבט ונקברה כ"ז
בו בשנת עטרת לפ"ק
ת מ ך
עטרת = תרע"ט
Hier is geborgen
een vooraanstaande vrouw Chaichie
en de naam van haar man was Chaim
zij ging naar haar Eeuwige Wereld op 25
Shevat en werd begraven op de 27e
daarvan 5679
Moge zij in ere rusten
(1) De letters van de cijferwaarde het jaar van overlijden [5]679 vormen in een andere volgorde het  Hebreeuwse woord voor kroon.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #117 Delfzijl 23-06-1892
Uur van geboorte 's morgens vijf uur.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #12 Delfzijl 27-01-1919
Uur van overlijden voormiddag elf uur.

Dochter van  (179)360714 en  (179)360804
Zij was de zuster van (179)360803
Schoondochter van (179)360716

Voor de Hebreuwse naam Re'uveen van haar vader Simon-zie hiervoor
steen (179)360714.

Huwelijk:-
Akte #43 Delfzijl 20-06-1918

Details betr. haar echtgenote:-
Haar echtgenoot werd geboren te Delfzijl op 28-11-1890 en werd omgebracht te Auschwitz op 16-10-1942.
Hij was de zoon van Nathan Peleg & Berendje Dalsheim.Nathan overleed te Delfzijl op 10-05-1919, Berendje werd vermoord te Sobibor.De steen van Nathan is (179)360716 en Cornelia is dus zijn schoondochter.

Hij hertrouwde van Jakoba Valk -(179)360822

Herman Pels hertruwde na het overlijden van Cornelia met Jacoba Valk uit Wildervank op 04-05-1921
[Bronnen:-Geni & Joods monument] 2021/02/22
bnnch